Förkunskapskrav

För att bli antagen till ventilationsingenjörsutbildningen behöver du uppfylla en av följande punkter.

  • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
  • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i föregående punkt
  • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
  • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen

Meriterande

Tidigare utbildning inom ämnesområdet, tidigare arbetslivserfarenhet inom branschen eller erfarenhet av arbetsledande roll är meriterande i urvalet.

Undantag - behörig på annat sätt

För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet och särskilda förkunskaper finns ändå en möjlighet att bli antagen. Skolan kan nämligen göra undantag om man bedömer att en sökande kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till.

Kontakta oss för att ta reda på om denna möjlighet finns på den utbildning du är intresserad av. Som sökande deltar du då i urvalet. 20 procent kan antas på denna behörighetsgrund.

Kontakt

Adress: Linbanegatan 12
Telefon: 0171-62 50 76
E-post: yh@enkoping.se