Från slott till koja

Publicerad

Äntligen är det dags för studenterna att sätta spaden i jorden och börja anlägga årets Idéträdgårdar.

Yrkeshögskolans studenter har förberett sig sedan gestaltningskursen började hösten 2017 inför det som ska bli 2018 års Idéträdgårdar (även kallat tematrädgårdar). Indelade i fem grupper har de tillsammans kommit fram till årets tema: "Från slott till koja". De har skissat, ritat, diskuterat, argumenterat och slutligen presenterat sina förslag inför Enköpings kommun med stadsträdgårdsmästaren i spetsen.

Trädgårdarna är studenternas examensarbete och sammanfattar stora delar av utbildningens olika kurser till ett projekt. Växtkunskap, skötsel, anläggning och gestaltning är centrala delar i arbetet liksom arbetsledning och ledarskap. Trädgårdarna gläder Enköpingsborna hela sommaren fram till i november när de rivs och bereder plats för nästa årskulls projekt.

Kom gärna förbi och titta på hur trädgårdarna växer fram: Kojan, Torpet, Slottet, Villan och Lägenhetsträdgården. Invigningen sker 20 juni kl.14.

Välkomna!

Enköping