Lökredovisning i det fria

Publicerad

Trädgårdsmästarna fick avsluta kursen Lök- och knölväxter med att redovisa sina egna lökprogram i Enköpings parker.

Det var 30 engagerade studerande som nyligen avslutade kursen lök och knöl genom att redovisa en individuell uppgift i det fria. Med hjälp av skisser över Enköpings olika parker fick studenterna skapa ett eget lökprogram anpassat till de olika parkernas utförande, design och syfte. Studenterna fick muntligt redogöra för sina växtval, dess fördelar för den aktuella platsen och delge sin tanke med vad de ville skapa för estetik, känsla och syfte med platsen. Tillsammans med sina lärare AnnaKarin Magnusson och Lena Månsson blev det en dag full av inspiration, frågor och svar, skratt och engagemang.

 

Vill du också läsa till trädgårdsmästare? Håll dig uppdaterad om när nästa ansökningsperiod öppnar 2019. Varmt välkommen!

Enköping