Pågående byggprojekt och planer

Här hittar du information om byggprojekt och detaljplanering som pågår just nu.

I fokus

Stattomten

Kommunen har godkänt ett nytt markanvisnings­avtal med företaget Vi Invest.

Karta som visar var Stattomten ligger. Med en inringad cirkel.

Kulturhus Joar

Medborgarhuset Joar Blå i Enköping planeras att renoveras och ställas om till ett kulturhus.

Kulturhus Joar Blå i Enköping, bild.

Örsundsbroskolan

Det är tänkt att det ska bli nya skollokaler med plats för fler elever och ny utemiljö.

Örsundsbroskolan, bild.

Hitta pågående byggprojekt och planer