Tillgänglighets­redo­görelse för Enköpings kommuns webbplats

Här kan du läsa om hur vår webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och vad vi har kvar att åtgärda. Du kan också tipsa om vi har missat något så att vi kan förbättra tillgängligheten.

Enköpings kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

På den här webbsidan beskriver vi:

  • hur Enköpings kommuns webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • eventuella kända tillgänglighetsproblem
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig. Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av ett antal brister.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Du kan också kontakta oss via telefon eller e-post.

Telefonnummer: 0171-62 50 00
E-postadress till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Enköpings kommuns webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Du kan också kontakta oss via telefon eller e-post.

Telefonnummer: 0171-62 50 00
E-postadress till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Innehåll som inte är tillgängligt

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Tillgänglighetsfel på enkoping.se

Problem med innehållets ordning

Hjälpmedel för syn läser webbplatsens html-kod uppifrån och ned. Det innebär att presentationsordningen blir den ordning innehållet är placerat i koden och inte den visuella ordning som css-koden bestämmer. Innehållets ordning måste därför vara logisk och spegla den visuella ordningen. På webbplatsen är den logiska ordningen i responsiv vy inte logisk gällande placering av meny och sökfunktion. Knappen för menyn och dess tillhörande menyingångar åtskiljs av sökfunktionen. Det påverkar även hur fokus sätts efter att menyn är utfälld.

Vår ambition är att åtgärda detta under år 2021.

Riktlinje WCAG 2.1 - 1.3.2 (A).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se
Telefonnummer: 0171-62 50 00

Problem med svårförstådda länkar

Länkar ska gå att förstå i sitt programmatiska sammanhang eftersom hjälpmedlet synskadade använder sig av endast presenterar den information användaren har fokus på, inte texten runt om. På vår webbplats kan länkarna vara för generiska och svårförstådda om de lyfts ur sitt sammanhang.

Om en länk på vår webbplats innehåller ett PDF-, word- eller exceldokument finns en markering om detta efter länktexten. Det gäller även storleken på dokumentet. Formatet och storleken är dessvärre inte en del av länktexten. Det innebär att personer som får länktexten uppläst inte vet vilket format eller storlek det är på dokumentet.

Vissa av de kod- och utvecklingspunkter kan vi själva inte åtgärda eftersom vi är beroende av vår systemleverantör. Vi har ställt krav på leverantören och hoppas problemet prioriteras och åtgärdas. Vi kommer avvakta med förhoppning om att tillgänglighetsproblemet kommer åtgärdas inom en snar framtid.

Riktlinje WCAG 2.1 - 2.4.4 (A).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se
Telefonnummer: 0171-62 50 00

Problem med syntolkning av filmer

Film ska syntolkas så att en användare som inte ser filmen har möjlighet att förstå vad som händer. Vissa av filmerna på vår webbplats innehåller visuell text som en gravt synskadad användare inte kan ta del av och filmerna saknar syntolkning.

Vår ambition är att åtgärda detta under år 2021.

Riktlinje WCAG 2.1 - 1.2.3 (A), WCAG 2.1 - 1.2.5 (AA).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se
Telefonnummer: 0171-62 50 00

Problem med otillgängliga dokument och blanketter

Våra webbplatser och digitala tjänster har en del dokument i pdf-format som inte uppfyller kraven och kan vara svåra att få upplästa i hjälpmedel. Vi arbetar kontinuerligt med att flytta över innehåll från PDF-filer till webbsidor (HTML) för de dokument där det är möjligt.

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se
Telefonnummer: 0171-62 50 00

Problem med användning av radbrytningar med BR-element i stället för strukturella element

Radbrytningar med BR ska bara användas där radbrytningen har semantisk betydelse, till exempel i en postadress. Annars ska lämpliga HTML-element för stycken, listor eller annat lämpligt användas.

I vissa av våra tabeller, formulär och i nyhetsöversikterna används radbrytning när det inte har en semantisk betydelse.

Vi kan själva inte åtgärda BR-problemen i våra tabeller och formulär eftersom vi är beroende av vår systemleverantör. Vi har ställt krav på leverantören och hoppas problemet prioriteras och åtgärdas. Vi kommer avvakta med förhoppning om att tillgänglighetsproblemet kommer åtgärdas inom en snar framtid.

BR-element i nyhetsöversikten kommer att justeras under hösten.

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se
Telefonnummer: 0171-62 50 00

Formulär och tabeller

Problem med formulär som inte är uppdelade och grupperade

Längre formulär måste delas upp och grupperas för att enklare se vilka delar som hör samman, både visuellt och i ett hjälpmedel. Vi har några formulär som inte är uppdelade och grupperade.

Vissa av de kod- och utvecklingspunkter kan vi själva inte åtgärda eftersom vi är beroende av vår systemleverantör. Vi har ställt krav på leverantören och hoppas problemet prioriteras och åtgärdas. Vi kommer avvakta med förhoppning om att tillgänglighetsproblemet kommer åtgärdas inom en snar framtid.

Riktlinje WCAG 2.1, 1.3.1 (A).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se
Telefonnummer: 0171-62 50 00

Problem med att tabeller saknar unikt id

Komplexa tabeller ska ha specifika kopplingar mellan rubriker och dataceller. Detta kan åstadkommas genom att på varje rubrik ange ett unikt id och att sedan i de olika cellerna referera till cellens rubriker i attributet headers. För personer som får sidan uppläst kan tabellens rubriker och celler referera fel.

Vissa av de kod- och utvecklingspunkter kan vi själva inte åtgärda eftersom vi är beroende av vår systemleverantör. Vi har ställt krav på leverantören och hoppas problemet prioriteras och åtgärdas. Vi kommer avvakta med förhoppning om att tillgänglighetsproblemet kommer åtgärdas inom en snar framtid.

Riktlinje WCAG 2.1 - 1.3.1 (A).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se
Telefonnummer: 0171-62 50 00

Problem med för generiska felmeddelanden i formulär

Vi använder required-attribut i våra formulär på våra webbplatser. Det är inte bra att använda tillgänglighetsmässigt, eftersom meddelandet blir för generiskt för att vara hjälpsamt för en användare som behöver det. Felmeddelandet är även temporärt, det vill säga att det försvinner efter ett antal sekunder. Det gör att det kan vara svårt för användare med kognitiva nedsättningar att hinna förstå vad felmeddelandet säger innan det försvinner, eller för användare med nedsatt syn och förstorande hjälpmedel att hinna uppfatta det.

Vissa av de kod- och utvecklingspunkter kan vi själva inte åtgärda eftersom vi är beroende av vår systemleverantör. Vi har ställt krav på leverantören och hoppas problemet prioriteras och åtgärdas.

Riktlinje WCAG 3.3.1 (A).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se
Telefonnummer: 0171-62 50 00

Problem med otydliga felmeddelanden i formulär

Det saknas information om vad som är felaktigt när användare misslyckas att fylla i ett formulär i korrekt format. Det kommer endast ge ett felmeddelande om att fältet skall fyllas i, inte vad som kan vara felaktig och hur det kan lösas. Det ska exempelvis vara tydligt för en användare vad som är felaktigt och hur hen kan åtgärda det, exempelvis "Ange en e-postadress som innehåller ett @-tecken”.

Vissa av de kod- och utvecklingspunkter kan vi själva inte åtgärda eftersom vi är beroende av vår systemleverantör. Vi har ställt krav på leverantören och hoppas problemet prioriteras och åtgärdas.

Riktlinje WCAG 2.1 - 3.3.3 (AA).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se
Telefonnummer: 0171-62 50 00

Problem med formulär via vårt ärendehanteringssystem

Formulär som genereras via vårt ärendehanteringssystem är delvis tillgängliga. Det är bland annat problem med logisk ordning vid tabbnavigering, kontraster och felmeddelanden. Det kan påverka användare som använder uppläsande hjälpmedel. De flesta av problemen i formulären kommer åtgärdas när vi uppgraderar systemet.

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se
Telefonnummer: 0171-62 50 00

Problem med formulär som saknar ledtexter och instruktioner

När användaren ska välja eller mata in uppgifter i ett formulär ska det finnas instruktioner som tydligt anger hur och vad som ska väljas eller matas in. Det finns formulär på webbplatsen som saknar ledtexter och instruktioner.

Vår ambition är att åtgärda detta senast under år 2021.

Riktlinje: WCAG 3.3.2 (A).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se
Telefonnummer: 0171-62 50 00

E-tjänsten för bygglov

Problem med att förmedla information som inte kan förmedlas med html i e-tjänsten för bygglov

För att förtydliga olika html-objekts funktion, värde och roll till användare med uppläsande hjälpmedel kan man använda sig av wai-aria. I e-tjänsten använder vi det ibland felaktigt och på vissa ställen saknas det där det skulle kunna tillföra användarnytta.

Vissa av de kod- och utvecklingspunkter kan vi själva inte åtgärda eftersom vi är beroende av vår systemleverantör. Vi har ställt krav på leverantören och hoppas problemet prioriteras och åtgärdas.

Riktlinje WCAG 4.1.2

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta byggavdelningen.

E-post till kommunen: kommunen@enkoping.se
Telefonnummer: 0171-62 50 00

Problem med ledtexter i e-tjänsten för bygglov

Ledtexten är den text som anger för användaren vad denne ska mata in i ett visst fält. För att det ska fungera för användare som har behov av olika hjälpmedel för att ta till sig informationen, måste det finnas en tydlig koppling i koden mellan ledtexten och formulärobjektet. Detta åstadkoms med elementet label. I e-tjänsten är inte ledtexterna kodade med label-element.

Vissa av de kod- och utvecklingspunkter kan vi själva inte åtgärda eftersom vi är beroende av vår systemleverantör. Vi har ställt krav på leverantören och hoppas problemet prioriteras och åtgärdas.

Riktlinje WCAG 2.1 - 1.3.1 (A), WCAG 2.1 - 2.4.6 (AA), WCAG 2.1 - 3.3.2 (A), WCAG 2.1 - 4.1.2 (A)

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta byggavdelningen.

E-post till kommunen: kommunen@enkoping.se
Telefonnummer: 0171-62 50 00

Problem med felmeddelanden i e-tjänsten för bygglov

När felmeddelanden läggs in i formuläret och avser ett specifikt formulärsobjekt eller en grupp med objekt så måste det kopplas till formulärsobjektet eller gruppen. Det görs normalt genom att lägga in felmeddelandet som en del av label-elementet eller legend-texten. I e-tjänsten är felmeddelandet inte korrekt kopplat.

Vissa av de kod- och utvecklingspunkter kan vi själva inte åtgärda eftersom vi är beroende av vår systemleverantör. Vi har ställt krav på leverantören och hoppas problemet prioriteras och åtgärdas.

Riktlinje WCAG 2.1 - 1.3.1 (A)

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta byggavdelningen.

E-post till kommunen: kommunen@enkoping.se
Telefonnummer: 0171-62 50 00

Problem med att stänga tooltipen i e-tjänsten för bygglov

För att användare med förstorande hjälpmedel ska kunna komma åt allt innehåll ska användaren kunna flytta fokus fritt inom området utan att det stängs samt själva välja om de vill aktivera en knapp. På e-tjänsten aktiveras knappen mer information om e-tjänsten utan att användare har valt det. Det saknas också en tydlig funktion för att stänga tooltipen.

Vissa av de kod- och utvecklingspunkter kan vi själva inte åtgärda eftersom vi är beroende av vår systemleverantör. Vi har ställt krav på leverantören och hoppas problemet prioriteras och åtgärdas.

Riktlinje WCAG 1.4.13

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta byggavdelningen.

E-post till kommunen: kommunen@enkoping.se
Telefonnummer: 0171-62 50 00

Problem med logisk ordning vid tabbnavigering i modala fönster i e-tjänsten för bygglov

När användare navigerar med tangentbord i e-tjänsten stannar inte fokus i modala fönstret, utan navigerar istället i bakomliggande lager. I vissa fall måste man navigera sig igenom hela sidan innan modalen får fokus. Detta gör att användare utan eller med nedsatt synförmåga inte kan följa innehållet i en logisk ordning vilket kan förvirra användaren och orsaka fel.

Vissa av de kod- och utvecklingspunkter kan vi själva inte åtgärda eftersom vi är beroende av vår systemleverantör. Vi har ställt krav på leverantören och hoppas problemet prioriteras och åtgärdas.

Riktlinje WCAG 2.1 - 2.4.3 (A)

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta byggavdelningen.

E-post till kommunen: kommunen@enkoping.se
Telefonnummer: 0171-62 50 00

Problem med att innehåll öppnas per automatik i e-tjänsten för bygglov

På sidan för e-tjänster på bygg.enkoping.se finns en ikon i form av ett frågetecken, denna är kodad som en knapp. När användaren navigerar till den med tangentbord så aktiveras ett tooltip per automatik med mer information om e-tjänsten, utan att användare har aktiverat den.

Vissa av de kod- och utvecklingspunkter kan vi själva inte åtgärda eftersom vi är beroende av vår systemleverantör. Vi har ställt krav på leverantören och hoppas problemet prioriteras och åtgärdas.

Riktlinjer WCAG 2.1 – 3.2.1 (A)

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta byggavdelningen.

E-post till kommunen: kommunen@enkoping.se
Telefonnummer: 0171-62 50 00

Problem med att förlänga sin session i e-tjänsten för bygglov

Vi har en tidsgräns i tjänsten för att söka bygglov där användare får ett varningsmeddelande om att hen håller på att loggas ut. Däremot så finns det inget sätt att förlänga sessionen utan användaren per automatik blir utloggad och måste starta om tjänsten. Användaren ska ha möjlighet att kontrollera tidsintervallet, exempelvis genom att förlänga det.

Vissa av de kod- och utvecklingspunkter kan vi själva inte åtgärda eftersom vi är beroende av vår systemleverantör. Vi har ställt krav på leverantören och hoppas problemet prioriteras och åtgärdas.

Riktlinje WCAG 2.1 - 2.2.1 (A).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta byggavdelningen.

E-post till kommunen: kommunen@enkoping.se
Telefonnummer: 0171-62 50 00

Problem med formulärobjekt i e-tjänsten för bygglov

Det är viktigt att alla delar av ett formulär är inlagda som riktiga formulärobjekt,annars presenteras de inte tillsammans med övriga delar av formuläret i ett hjälpmedel. Formulärskoden används inte på rätt sätt i e-tjänsten.

Vissa av de kod- och utvecklingspunkter kan vi själva inte åtgärda eftersom vi är beroende av vår systemleverantör. Vi har ställt krav på leverantören och hoppas problemet prioriteras och åtgärdas.

Riktlinje WCAG 2.1 - 1.3.1 (A), WCAG 2.1 - 4.1.2 (A).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta byggavdelningen.

E-post till kommunen: kommunen@enkoping.se
Telefonnummer: 0171-62 50 00

Undantag från lagens krav

På webbplatsen finns publicerat innehåll som är undantag från lagens krav. Det rör sig om kartor som inte är avsedda för navigering (lagen gäller inte heller kartor avsedda för navigering om väsentlig information om innehållet i dessa tillhandahålls på ett tillgängligt digitalt sätt).

Hur vi testat webbplatsen

Funka AB har gjort en oberoende granskning av Enköpings kommuns webbplats.

Senaste bedömningen gjordes den 15 juli 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 11 oktober 2021.