Receptfria läkemedel

Det är tillåtet att sälja vissa receptfria läkemedel i butiker som inte är apotek. Då måste du först göra en anmälan till Läkemedelsverket. Innan du börjar sälja receptfria läkemedel måste du enligt lag också ha ett egenkontroll­program.

Anmäl försäljning och förändringar till Läkemedelsverket

Om du vill börja sälja receptfria läkemedel ska du först göra en anmälan till Läkemedelsverket.

Du ska också göra en ändringsanmälan till Livsmedelsverket om något förändras i verksamheten. Till exempel ny adress, kontaktuppgifter eller att du börjar med e-handel eller liknande.

När du ska sluta sälja receptfria läkemedel måste du göra en avanmälan till Läkemedelsverket eller meddela eventuellt ägarbyte.

Egenkontroll­program

När du säljer receptfria läkemedel är du enligt lag skyldig att ha ett egenkontrollprogram för din butik.

Egenkontrollprogrammet ska bestå av skriftliga instruktioner som på ett tydligt sätt beskriver hur läkemedel ska hanteras och säljas i din butik. Det ska fungera som ett stöd för din personal och leda till en säker läkemedelshantering. Egenkontrollprogrammet ska du skicka med din anmälan om försäljning av receptfria läkemedel.

Kontroll av försäljningen

Socialnämnden i Enköpings kommun har ansvaret att kontrollera att varje försäljningsställe följer reglerna. Läkemedelsverket är övergripande tillsynsmyndighet.

Om socialnämnden upptäcker allvarliga eller upprepade brister vid kontrollen meddelar de Läkemedelsverket som driver ärendet vidare.