Stöd vid missbruk, våld och brott

Är du eller någon i din närhet på väg in i ett missbruk, blivit utsatt för hot, våld i nära relationer eller varit med om ett brott? Då kan du få stöd och hjälp av kommunen.

Hitta på sidan

Om du inte vill att andra ska se vilka webbsidor du besökt på din dator kan du ta bort historiken i din webbläsare. Inställningarna för att göra det varierar beroende på vilken webbläsare du använder. Nedan hittar du instruktioner för webbläsarna Microsofts Internet Explorer, Apples Safari och Google Chrome.

Om du är över 18 år kan du vända dig till Nyängens öppenvårdsmottagning. Om du är under 18 år kan du ta kontakt Familjens hus eller socialförvaltningens mottagning. Vi erbjuder rådgivning och olika behandlings- och stödprogram.

​Om du är orolig för någon i missbruk kan du göra en orosanmälan till socialförvaltningens mottagning.

Du kan vända dig till kommunens anhörigcentrum eller kontakta socialförvaltningens mottagning för att få stöd om du är anhörig till missbrukare. Gäller det familjeproblem kan du vända dig till Familjerådgivningen eller Familjens hus. Du kan vara anonym.

Om familjen är i missbruk kan ditt barn få stöd hos Familjens hus. De erbjuder också stödgruppen "Hoppet" för barn med föräldrar i missbruk. Där får barn och unga möjligheten att i grupp prata med andra i samma situation.

Om du har du blivit utsatt för ett brott kan myndigheter och föreningar stötta och hjälpa dig. Kommunen erbjuder samtalsstöd samt ekonomiskt eller praktiskt stöd. Vi har tystnadsplikt och det kostar inget.

Är du under 18 år kan du tillsammans med en medlare träffa den som har utsatt dig för ett brott. Då kan du ställa frågor och berätta hur händelsen har påverkat dig.

Du kan prata med oss på Familjens hus eller Nyängen öppenvårdsmottagning för att få stöd och hjälp. Vi kan också hjälpa dig att komma i kontakt med polis, åklagare, försäkringsbolag eller andra som du kan behöva få hjälp av.

Om du själv begått ett brott

Du kan genom en medlare få möjlighet att visa att du ångrar det du har gjort och samtidigt be om ursäkt. Du tar då ansvar för dina handlingar och visa mod genom att möta den du har gjort illa. Det kan göra det lättare för dig att hantera det du har gjort.

Ungdomstjänst

Beroende på vad du har dömts till kan du behöva jobba mellan 20 och 150 timmar oavlönat. Arbetet kan vara på dagtid, kvällstid, helger eller lov. Vi hjälper dig att hitta en lämplig arbetsplats.

Om du har blivit utsatt för hot eller våld i nära relationer kan vi erbjuda dig och/eller dina barn tillfälligt skyddat boende.

Vi kan ge samtalsstöd, både till den som utsatts för våld och till den som utövar våld. Vi gör tillsammans med dig en bedömning om hur akut det är och om ett skyddat boende ska erbjudas. Vi ger stöd utifrån de behov som finns i just den situation du befinner dig i. Du behöver inte göra en polisanmälan för att få hjälp av socialförvaltningen.

Om du är orolig för någon utsätts för våld kan du göra en orosanmälan till socialtjänstens mottagning.

Få hjälp med praktiska saker

​Vi försöker att hitta en lösning tillsammans. Det kan finnas personer i din närhet och i ditt nätverk som kan hjälpa till. Om läget är akut kan socialförvaltningen hjälpa dig med praktiska frågor.

Om du själv utövar våld mot någon annan

Om du som utövar våld mot någon annan kan få stöd och hjälp att sluta med det. Kontakta Familjens hus eller socialförvaltningens mottagning för att få stöd och hjälp för att ändra ditt beteende.

Vad är våld?

Våld kan bland annat vara fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och sexuellt. Det fysiska kan bestå av slag, sparkar och knuffar. Det psykiska kan bestå av hot om våld eller att bli begränsad i sin vardag. Att inte få umgås eller prata med vem man vill. Verbala kränkningar, isolering och förnedring. Ekonomiskt våld kan innebära att man inte har insyn i gemensam ekonomi, tvingas skriva på lån eller att behöva redovisa allt eller att inte få ha tillgång till sin egen inkomst. Det sexuella våldet kan bestå av att tvingas till sexuella handlingar mot sin vilja.

Vad är hedersrelaterat våld?

Hedersrelaterat våld och förtryck är en handling som motiveras med att den som utsätts för våld och förtryck har skadat familjens heder. Våld, hot och kontroll används för att återupprätta hedern eller hindra att den förloras.

Hedersnormen begränsar individens handlingsfrihet och dess livsutrymme och är en begränsning av mänskliga fri- och rättigheter.