Kommun­fullmäktige i Enköping

Hitta sammanträdesdatum och följ deras möten på vår webb-tv. Läs protokoll och kallelser eller kontakta ledamöter.

Hitta på sidan

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och väljs av invånarna vart fjärde år.

Fullmäktige fattar beslut i frågor som rör kommunens organisation, ekonomi, övergripande planer, val till nämnder samt vad dessa nämnder ska arbeta med.

De fattar de övergripande besluten och utser styrelser och nämnder, som ska sköta det löpande arbetet. Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs.

Kommunfullmäktige består av en ordförande och två vice ordförande samt ytterligare 48 ledamöter och 31 ersättare.

Kommunfullmäktiges sammanträden är i Korsängsskolans aula. De är öppna för alla. Oftast filmas kommunfullmäktiges sammanträden och sänds direkt på webben. Videoklippen går även att se i efterhand på kommunens webbplats.

Styre

Enköpings politiska ledning med Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet är en koalition som inte har egen majoritet i kommunfullmäktige eller övriga nämnder. Det betyder att de behöver ha stöd av ett eller flera andra partier för att få igenom sina förslag.

Mandatfördelning

 • Socialdemokraterna, 13 mandat
 • Moderaterna, 11 mandat
 • Sverigedemokraterna, 8 mandat
 • Centerpartiet, 6 mandat
 • Nystart Enköping, 5 mandat
 • Kristdemokraterna, 2 mandat
 • Vänsterpartiet, 2 mandat
 • Liberalerna, 2 mandat
 • Miljöpartiet, 2 mandat

Vanligtvis börjar mötena klockan 18, Undantaget är mötet då budgeten ska tas. Det mötet börjar redan på morgonen.

 • 15 februari
 • 15 mars
 • 12 april
 • 17 maj
 • 14 juni
 • 20 september
 • 18 oktober
 • 15 november
 • 13 december

Här kan du via livesändning se kommunfullmäktiges sammanträden. I regel filmas alla kommunfullmäktiges sammanträden och sänds direkt på webben.

Nästa livesändning

18 oktober 2021 klockan ?

Länken aktiveras dagen innan mötet.

Tidigare sammanträden eller specifika ärenden

Kontakta kommunen om du vill ta del av tidigare sammanträden eller specifika ärenden.