Fristående förskola, barnomsorg eller skola

Om du planerar att starta och driva fristående förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem eller skola måste du ansöka om tillstånd.

Hitta på sidan

För att få servera mat måste du skicka in en anmälan till kommunen om livsmedelsanläggning, två veckor innan du startar upp verksamheten.

Det är viktigt att du har en bra egenkontroll. Du ska planera och kontrollera din verksamhet så att det inte uppstår några problem för människors hälsa eller miljön. I kontrollen ska det ingå rutiner, riskhantering och ansvarsfördelning.

Avgifter vid anmälan

Om du driver en verksamhet som berörs av miljöbalken ska du betala avgift för prövning och tillsyn. Dessutom gäller det befogade klagomål som handläggs med stöd i miljöbalken.

Tillsyn

Efter anmälningsåret betalar alla fristående förskolor, skolor och fritidshem en årlig avgift som ska täcka tiden som behövs för att göra tillsyn i verksamheten.

Den årliga tillsynstiden bestäms utifrån typ av verksamhet och tillägg i form av riskpoäng beroende på till exempel verksamhetens storlek.

Beslut om den årliga avgiften skickas till dig efter att du har fått ditt anmälningsbeslut.