Anslags­tavla

Anslagstavlan tillkännager möten och beslut, till exempel kommunfullmäktiges möten, justering av protokoll och tillkännagivanden av översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen. Du har rätt att överklaga beslut.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Det finns inga meddelanden just nu

Anslag av protokoll

Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Datum för sammanträde: 2021-11-23

Paragrafer: § 212 - 243

Anslaget: 2021-11-26

Tas ner: 2021-12-18

Sista dag att överklaga: 2021-12-18

Protokoll.pdf

Beslutande organ: Vård- och omsorgsnämnden

Datum för sammanträde: 2021-11-17

Paragrafer: 100-111

Anslaget: 2021-11-26

Tas ner: 2021-12-20

Sista dag att överklaga: 2021-12-17

von-protokoll-2021-11-17.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-11-22

Paragrafer: 287-297

Anslaget: 2021-11-25

Tas ner: 2021-12-16

Sista dag att överklaga: 2021-12-15

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum för sammanträde: 2021-11-22

Paragrafer: 162-178

Anslaget: 2021-11-25

Tas ner: 2021-12-16

Sista dag att överklaga: 2021-12-15

Protokoll 211122.pdf

Beslutande organ: Tekniska nämnden

Datum för sammanträde: 2021-11-17

Paragrafer: 111-131

Anslaget: 2021-11-24

Tas ner: 2021-12-17

Sista dag att överklaga: 2021-12-16

protokoll-tn-2021-11-17.pdf

Beslutande organ: Kommunfullmäktige

Datum för sammanträde: 2021-11-15

Paragrafer: §§ 150-170

Anslaget: 2021-11-23

Tas ner: 2021-12-15

Sista dag att överklaga: 2021-12-15

Protokoll-KF-2021-11-15.pdf

Beslutande organ: Överförmyndarnämnden

Datum för sammanträde: 2021-11-22

Paragrafer: § 206

Anslaget: 2021-11-22

Tas ner: 2021-12-14

Sista dag att överklaga: 2021-12-14

Anslag_§_206_IH-plan-omedelbar-justering.pdf

Beslutande organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Datum för sammanträde: 2021-11-17

Paragrafer: §179-200

Anslaget: 2021-11-22

Tas ner: 2021-12-14

Sista dag att överklaga: 2021-12-13

Protokoll UAN 2021-11-17.pdf

Beslutande organ: Upplevelsenämnden

Datum för sammanträde: 2021-11-16

Paragrafer: 86 - 101

Anslaget: 2021-11-22

Tas ner: 2021-12-14

Sista dag att överklaga: 2021-12-13

Protokoll-2021-11-16.pdf

Beslutande organ: Miljö- och byggnadsnämnden

Datum för sammanträde: 2021-11-10

Paragrafer: § 202-228

Anslaget: 2021-11-18

Tas ner: 2021-12-11

Sista dag att överklaga: 2021-12-10

MBN Protokoll 2021-11-10 sid 1.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott

Datum för sammanträde: 2021-11-11

Paragrafer: § 79-88

Anslaget: 2021-11-17

Tas ner: 2021-12-10

Sista dag att överklaga: 2021-12-09

Protokoll_Plex_2021-11-11.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-11-08

Paragrafer: 282-286

Anslaget: 2021-11-12

Tas ner: 2021-12-04

Sista dag att överklaga: 2021-12-03

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum för sammanträde: 2021-11-10

Paragrafer: 161

Anslaget: 2021-11-11

Tas ner: 2021-12-02

Sista dag att överklaga: 2021-12-01

Beslutande organ: Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-11-09

Paragrafer: 4-6

Anslaget: 2021-11-10

Tas ner: 2021-12-02

Sista dag att överklaga: 2021-12-01

Övriga anslag

Ansökan om bygglov för avloppspumpstation i Kolarvik Miljö- och byggnadsnämnden i Enköping har fått in en ansökan om nybyggnad av avloppspumpstation på fastigheten Sycklinge 1:71. Förslaget innebär en avvikelse gällande placering av avloppspumpstation på naturmark – mark avsedd för naturområde enligt gällande detaljplan. Innan miljö- och byggnadsnämnden fattar ett beslut kan du lämna skriftliga synpunkter på ärendet. Handlingarna som hör till ärendet finns hos kontaktcenter på Torggatan 21 i Enköping och på enkoping.se/anslagstavla. För att vi ska kunna ta ställning till dina synpunkter behöver vi dem senast 10 december 2021.Skriv att synpunkterna rör ärende 2021-902, Sycklinge 1:71. Skicka dina synpunkter via e-post till bygglov@enkoping.se eller per brev till: Enköpings kommun Miljö- och byggnadsförvaltningen 745 80 Enköping

Anslaget: 2021-11-26

Tas ner: 2021-12-10

Kungörelse 2021-902 Sycklinge 1.71.pdf

Ansökan om förhandsbesked för två enbostadshus, komplementbyggnader och stallbyggnad i Slaktebo Miljö- och byggnadsnämnden i Enköping har fått in ett förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus, komplementbyggnader och stallbyggnad på fastigheten Slaktebo 1:3 och Torsviudd S:1. Innan miljö- och byggnadsnämnden fattar ett beslut kan du lämna skriftliga synpunkter på ärendet. Handlingarna som hör till ärendet finns hos kontaktcenter på Torggatan 21 i Enköping och på enkoping.se/anslagstavla. För att vi ska kunna ta ställning till dina synpunkter behöver vi dem senast 10 december 2021. Skriv att synpunkterna rör ärende 2021-743, Slaktebo 1:3. Skicka dina synpunkter via e-post till bygglov@enkoping.se eller per brev till: Enköpings kommun, Miljö- och byggnadsförvaltningen, 745 80 Enköping

Anslaget: 2021-11-26

Tas ner: 2021-12-10

Kungörelse 2021-743 Slaktebo 1.3.pdf

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av väderskydd i Romberga

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av väderskydd i Romberga Miljö- och byggnadsnämnden i Enköping har fått in en ansökan om tillbyggnad av väderskydd på flerbostadshus på fastigheten Romberga 9:3. Förslaget innebär en avvikelse avseende placering av väderskydd på prickad mark – mark som inte får bebyggas enligt gällande detaljplan. Innan miljö- och byggnadsnämnden fattar ett beslut kan du lämna skriftliga synpunkter på ärendet. Handlingarna som hör till ärendet finns hos kontaktcenter på Torggatan 21 i Enköping och på enkoping.se/anslagstavla. För att vi ska kunna ta ställning till dina synpunkter behöver vi dem senast den 8 december. Skriv att synpunkterna rör ärende 2021-881, Romberga 9:3. Skicka dina synpunkter via e-post till bygglov@enkoping.se eller per brev till: Enköpings kommun Miljö- och byggnadsförvaltningen 745 80 Enköping

Anslaget: 2021-11-24

Tas ner: 2021-12-09

Kungörelse 2021-881 Romberga 9-3.pdf

Kungörelse - Ansökan om bygglov för tillbyggnad av väderskydd i Romberga

Miljö- och byggnadsnämnden i Enköping har fått in en ansökan om tillbyggnad av väderskydd på flerbostadshus på fastigheten Romberga 8:3. Förslaget innebär en avvikelse avseende placering av väderskydd på prickad mark, mark som inte får bebyggas enligt gällande detaljplan. Innan miljö- och byggnadsnämnden fattar ett beslut kan du lämna skriftliga synpunkter på ärendet. För att vi ska kunna ta ställning till dina synpunkter behöver vi dem senast 27 november. Skriv att synpunkterna rör ärende 2021-878, Romberga 8:3 och skicka dem via post eller e-post till bygglov@enkoping.se .

Anslaget: 2021-11-10

Tas ner: 2021-11-28

Handlingar Romberga 8-3.pdf

Kungörelse Samråd detaljplan för Centrum 18:1 med flera, Paushuset

Fritext

Anslaget: 2021-11-03

Tas ner: 2021-12-20

Kungörelse-Samråd av detaljplan för Centrum 18_1_Paus.pdf