Kommunal­råd och förtroende­valda

Hitta kontaktuppgifter till kommunalråd och förtroendevalda politiker. Läs också om deras arvoden och uppdrag.

Kommunalråd

Kommunalråd och oppositionsråd är heltidsarbetande politiker till skillnad från andra förtroendevalda som har det politiska uppdraget vid sidan om ett annat arbete. Kommunstyrelsens ordförande är kommunalråd.

Två kommunalråd och ett oppostitionsråd

I Enköpings kommun finns det två kommunalråd från det politiska styret i kommunfullmäktige och ett oppositionsråd från det största oppositionspartiet. Just nu är Peter Book (M) och Ulrika Ornbrant (C) kommunalråd och Jesper Englundh (S) oppositionsråd.

Arvoden

Arvodet till kommunalråden bygger på det arvode som ledamöterna i Sveriges riksdag får. Finanskommunalrådet får 110 procent av beloppet medan kommunalrådet och oppositionsrådet får 100 procent.

Kontakta kommunalråd

Förtroendevalda

Alla nämnder har en förvaltning kopplad till sig som består av tjänstepersoner. Politikerna styr arbetet på ett övergripande sätt inom kommunen och beslutar om prioriteringar och mål. Sedan arbetar förvaltningarna och dess tjänstepersoner med hur de målen och prioriteringarna ska uppfyllas.

Cirka 230 förtroendevalda i Enköping

De politiker som sitter i kommunfullmäktige, nämnderna och bolagen kallas förtroendevalda. I Enköping finns cirka 230 förtroendevalda. De flesta är fritidspolitiker, vilket betyder att de ägnar sig åt sitt uppdrag inom politiken vid sidan av sitt arbete eller sina studier. I Enköpings kommun finns det tre politiker som arbetar heltid, de kallas kommunalråd.

Alla förtroendevalda finns samlade i ett register över förtroendevalda som du kan söka i.