Kontaktperson, ledsagarservice och fixartjänst 

Du kan få anpassat stöd och hjälp via en kontaktperson, ledsagare eller fixartjänst.

Kontaktperson

Få en kontaktperson

En kontaktperson fungerar som en vän som du som vuxen med funktionsnedsättning kan dela intressen och göra saker tillsammans med.

För att få en kontaktperson ska du kontakta en biståndshandläggare genom vård- och omsorgsförvaltningen. Insatsen är kostnadsfri. Det finns inga bestämmelser kring vilka aktiviteter som kontaktpersonen ska ta med dig på. Det viktiga är att ni träffas och umgås, och att du får möjlighet att komma ut och göra saker med din kontaktperson.

Ansök

Du kan ansöka om stödinsatser utifrån socialtjänstlagen (SoL).

Ledsagarservice

Du som har en psykisk eller fysisk funktions­nedsättning kan ansöka om en ledsagare hjälper dig att komma ut i närmiljön och delta i samhälls­livet på egna villkor.

Ledsagarservice är en insats som kräver ett beslut från kommunens biståndsavdelning. Du kan få en ledsagare när du inte kan ta dig till olika aktiviteter på egen hand.

Du kan ansöka om stödinsatser utifrån lagen om särskilt stöd (LSS).

Syftet med ledsagarservice

Syftet med ledsagar­s­ervice är att du ska få komma ut bland andra människor, göra besök hos vänner, delta i fritidsaktiviteter och kulturliv eller komma ut och promenera.

Ekonomisk ersättning för omkostnader

Du som är beviljad ledsagarservice kan ansöka om ekonomiskt stöd för omkostnader som ledsagaren har.

Fixartjänst

Fixartjänsten finns till för att minska risken för fallolyckor i hemmet. Alla som vill ska kunna bo kvar i sitt eget hem så länge det är möjligt. Kommunens vision är att alla äldre ska leva i en bra miljö, känna trygghet och ha ett meningsfullt liv.

Fixartjänst hjälper dig som är 70 år eller äldre och inte har hemtjänst. Tjänsten är kostnadsfri. I de fall material behövs, står du själv för att bekosta och tillhandahålla det. Kontakta kommunens kontaktcenter för att boka tid.

Vad du kan få hjälp med

Du kan få hjälp med enklare monteringsarbeten som kräver att du måste klättra på en stol eller stege. Du kan exempelvis få hjälp med att:

  • med gardiner
  • att byta glödlampor, batterier och proppar
  • att fästa sladdar och spika upp tavlor
  • att sätta upp brandvarnare samt kontrollera och byta batterier
  • att flytta lättare möbler i bostaden och ta ner saker från höga skåp
  • att bära in och ut sommarmöbler för en person
  • att hämta och ställa in saker i vinds- och källarförråd
  • att sätta upp ljusstakar och adventsstjärnor till jul
  • att sanda gång till trappa, men inte skotta snö
  • att lägg ut halksäkra mattor