Om du har ett missbruk

Du är inte ensam. Det finns hjälp och stöd att få från kommunens olika verksamheter.

Nyängens öppenvårdsmottagning drivs av socialförvaltningen i Enköpings kommun. Det kostar ingenting att få vår hjälp och vi arbetar under sekretess. Vi erbjuder enskilda samtal, grupper samt drogkontroller.

Ungdomar under 18 år som är i behov av stöd från öppenvården gällande problem med alkohol och/eller droger kan kontakta Nyängen.

Stödet som ges kan vara rådgivning, vägledning och drogtest som ett stöd till befintlig behandling.

​Om du är orolig för någon i missbruk kan du göra en orosanmälan till socialförvaltningens mottagning.

Du kan vända dig till kommunens anhörigcentrum eller kontakta socialförvaltningens mottagning för att få stöd om du är anhörig till missbrukare. Gäller det familjeproblem kan du vända dig till Familjerådgivningen eller Familjens hus. Du kan vara anonym.

Behandlings- och stödprogram

Vi erbjuder olika behandlings- och stöd­program för dig som vill bli fri från ditt missbruk och för dig som anhörig. Vårt uteteam har möjlighet att ge dig stöd i ditt hem.

Anhöriggrupp

Anhöriggruppen riktar sig till alla anhöriga som är över 18 år. Du är anhörig eller känner någon som är i ett missbruk eller har en beroendeproblematik.

Syftet med gruppen är att du ska få träffa andra i liknande situation, få möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter och få ställa dina frågor. Vi informerar om vad beroende och medberoende är.

I gruppen får du möjligheten att se på ditt liv, din situation och dina beteenden för att kunna nå ett eget välbefinnande som anhörig. Vi träffas en gång varannan vecka och vi har löpande intag efter kontakt med ansvariga för gruppen. Du kan delta i gruppen under ett år.

Anmäl dig på telefon:

0171-62 56 88

0171-62 63 81

0171-62 57 72

Informations­träffar

Vid vissa tillfällen bjuder vi in till informationsträffar där vi pratar om hur det är att vara i en relation eller i en familj där det finns problem med ett beroende. 

Att förebygga återfall

Har du varit nykter eller drogfri en kortare eller längre tid? Vill du fortsätta vara det? Vi erbjuder dig enskilda samtal.

Behandlings­grupp (BG)

Gruppen är en 12-stegsinspirerad behandling med inslag av KBT som pågår under ett år. Vi träffas på tisdagar klockan 17–19.

Behandlingen riktar sig till dig med alkohol-och/eller drogberoende som vill göra en förändring eller som tidigare har gjort en 12-stegsbehandling och vill ha fortsatt stöd. Syftet är att förändra en osund och destruktiv livsstil samt att skapa struktur och ett tillfrisknande på hemmaplan genom en beprövad metod för att hantera substansberoende.

Du ansöker till behandlingsgruppen hos en handläggare på socialförvaltningen. Vi på Nyängen är med och förmedlar kontakten.

CRA – Community Reinforcement Approach

CRA är en metod för att behandla missbruk samt beroende av alkohol eller narkotika. Behandlingen är praktisk och sker framför allt utanför terapirummet. Tanken är att du ska hitta sätt att undvika och hantera det som utlöser ditt missbruksbeteende.

Vi träffas upp till tolv gånger under en tremånadersperiod. Varje träff är max en timme. Efter de tolv träffarna kan vi ses några få gånger till under cirka nio månader för att fylla på din energi och motivation.

Du ansöker till behandlingen hos en handläggare på socialförvaltningen. Vi på Nyängen är med och förmedlar kontakten.

Enskilda stödsamtal

Är du på väg in i ett missbruk eller är du beroende av alkohol, droger eller spel? Är du anhörig till någon med missbruk eller beroende? Då kan vi hjälpa och stödja dig.

Hasch­avvänjnings­program (HAP)

För dig som röker hasch regelbundet och vill sluta. Du får individuell behandling i tolv veckor: sex grundveckor och sex uppföljande veckor. 

Du ansöker till haschavvänjningsprogrammet hos en handläggare på socialförvaltningen. Vi på Nyängen är med och förmedlar kontakten.

Kvinnogrupp

Gruppen är en 12-stegsinspirerad behandlingsgrupp med inslag av KBT som pågår under ett år. Vi träffas på torsdagar klockan 15–17.

Gruppen riktar sig till kvinnor från 18 år med alkohol- och/eller drogberoende som vill göra en förändring och bryta ett destruktivt livsmönster. Du behöver inga förkunskaper. Du kan tidigare ha gjort en behandling, men upptäckt att du behöver mer stöd för att kunna behålla livsstilsförändringen.

Du ansöker till kvinnogruppen hos en handläggare på socialförvaltningen. Vi på Nyängen är med och förmedlar kontakten.

Motivations­grupp (MOG)

Funderar du på att ändra dina vanor kring alkohol, droger eller spel? Här får du tillfälle att i grupp pröva på att samtala om dina tankar och funderingar.

Målsättningen är att stärka motivationen och tron på den egna förmågan om förändring och förbättring. Gruppen har löpande intag efter en träff med ansvarig behandlare. Vi träffas en gång i veckan. 

Spelberoende

Är du över 18 år och har problem med ditt spelande om pengar kan du få rådgivning och behandling. Vi erbjuder behandling i grupp eller enskilt. Behandlingen baseras sig på kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI).

Kännetecken för problematiskt spelande:

 • Du försöker vinna tillbaka det du förlorat.
 • Du låtsas vinna mer än du förlorar.
 • Du har upplevt problem på grund av dina spelvanor.
 • Du har spelat för mer pengar än du avsåg.
 • Du har blivit kritiserad för ditt spelande.
 • Du har haft skuldkänslor på grund av ditt spelande.
 • Du har känt att du velat sluta spela men inte trott dig klara av det.
 • Du har gömt lotter, kvitton, bongar eller andra tecken på att du spelat, för make/maka/sambo, barn eller andra viktiga personer i ditt liv.
 • Du har varit i häftiga diskussioner om hur du hanterar pengar.
 • Du har lånat pengar av någon för att kunna spela utan att betala tillbaka.
 • Du har lånat pengar från make/maka/sambo, släkt, vänner, hushållskassan, eller banker/låneinstitut för att kunna spela eller betala spelskulder.
 • Du har spelat istället för att vara på ditt arbete eller sköta dina studier.
 • Du har tagit ut kontanter med hjälp av kreditkort eller kreditkonto för att kunna spela eller betala spelskulder.

Spelgrupp

Gruppen vänder sig till vuxna personer från 18 år och uppåt som vill hitta och upprätthålla motivationen till spelfrihet och träffa andra i liknande situation.

Insatsen är på så kallad öppen ingång vilket innebär att du deltar anonymt utan något biståndsbeslut från socialtjänsten. 

Kurstillfällen

När: Måndagar klockan 15–17. Åtta tillfällen med start 8 april 2024.

Var: Skyttegatan 5, våning 1. 

Anmälan

Du anmäler dig antingen via telefon eller mail till Björn Vougt eller Catarina Llull.

Björn Vougt, Behandlare

Telefon: 0171-62 62 25
E-post: bjorn.vougt@enkoping.se

Catarina Llull, Behandlare

Telefon: 0171-62 66 61
E-post: catarina.llull@enkoping.se

Övriga stödgrupper för spelberoende

Spelberoendegruppen en ideell riksorganisation som har som mål att hjälpa spelberoende och anhöriga i form av självhjälpsgrupper.

Vuxna barn

Har du vuxit upp med missbruk eller beroende i hemmet? Den här kursen vänder sig till dig som vill prata om det i vuxen ålder. Gruppen träffas åtta gånger en gång i veckan. 

Få stöd hos Familjens hus

Om familjen är i missbruk kan ditt barn få stöd hos Familjens hus. De erbjuder också stödgruppen "Hoppet" för barn med föräldrar i missbruk. Där får barn och unga möjligheten att i grupp prata med andra i samma situation.