Stöd från myndigheter och organisationer

Här hittar du kontaktuppgifter till myndigheter och föreningar som du kan kontakta om du behöver stöd och hjälp efter att ha blivit utsatt för ett brott.

Akut­mottagningen, Lasarettet i Enköping

Telefon: 0171-41 80 00

Akutmottagningen på Enköpings lasarett är öppen dygnet runt och finns till för dig när du har blivit svårt sjuk.

Bris – Barnens Rätt i Samhället

Bris är en barnrättsorganisation som arbetar för att stärka barnets rättigheter genom att stödja, mobilisera samhället och göra barns röster hörda.

Brottsoffer­jouren Enköping

Brottsofferjouren erbjuder stöd och rådgivning för att underlätta för dig att bearbeta vad som hänt vid ett brott, information om hur du gör en polisanmälan, hjälp med skadeståndskrav och information om rättsprocessen.

Kvinnofrids­linjen

Telefonnummer: 020-50 50 50 (dygnet runt)

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och du kan ringa till den oavsett var du bor i Sverige.

Kvinnojouren Enköping

Kvinnojouren Enköping verkar mot alla typer av våld och förtryck mot kvinnor. Kvinnojouren Enköping är med och stöttar kvinnor som varit eller är utsatta av våld i nära relation. Våldet har olika skepnader och kan vara psykiskt, fysiskt, sexuellt och/eller ekonomiskt. Våldet kan även vara hedersrelaterat. Kvinnojouren Enköping erbjuder skyddat boende.

Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala (MVU)

Mottagningen mot våld i nära relationer erbjuder information, råd och stöd till dig som vill veta mer, per telefon eller mejl. Mottagningen erbjuder informationsmöte för dig som är intresserad av hjälp och stöd, bedömningssamtal och behandlingsplanering, individuell behandling av våldsproblematik för män och kvinnor, gruppbehandling för män med våldsproblematik, partnererbjudande – stödkontakt för den våldsutsatta partnern till person som deltar i våldsbehandling på MVU och samverkan, samråd, nätverk med andra parter inom verksamhetsområdet.

Polismyndig­heten i Uppsala län

Närpolisen i Enköping

Telefon: 114 14

Besöksadress: Korsängsgatan 42

Polisen utreder många olika slags brott och jobbar förebyggande för att förhindra nya brott.

Sjukvårdsråd­givningen

Telefon: 1177 (dygnet runt)

Hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Rådgivningen är öppen dygnet runt.

Socialjouren i Uppsala

Ring socialjouren om du behöver akut hjälp av socialtjänsten kvällar och helger. Socialjouren ger dig råd och stöd. Socialjouren arbetar nära både polis och andra berörda myndigheter och kan i vissa fall även själv agera som en myndighet. Du kan vara anonym om ditt samtal gäller en annan person.

Terrafem

Terrafem är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. Terrafem driver bland annat Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst.

Tjejjouren Hjärtrud i ­­­­­­Enköping

Tjejjouren Hjärtrud finns för dig som definierar dig som tjej, och behöver någon att prata med. Du kan chatta med tjejjouren och du kan mejla till dem när som helst. Tjejjouren har tystnadslöfte, vilket innebär att det du berättar stannar mellan er och de berättar inte för någon annan om inte du vill det. Utöver jourverksamheten jobbar tjejjouren även förebyggande genom att besöka skolor, föreläsa och besöka festivaler.