Kommunhus

Illustration som visar kommunhuset utifrån. Byggnaden är flera våningar hög. Byggd i ljust trä och med många stora fönster.

Visionsskiss: CF Møller Architects

Skanska Sverige AB bygger vårt nya kommunhus. Det färdiga huset ska vi sedan hyra av Vacse AB.

Fakta

 • Status: Byggnation pågår
 • Byggstart: December 2023
 • Klart: Hösten 2025
 • Vad det ska bli: Nytt kommunhus
 • Vem som bygger: Skanska Sverige AB (byggherre)
 • Markägare: Skanska Sverige AB

Om projektet

I samarbete med Skanska och Vacse skapar vi en modern och välkomnande byggnad och plats för våra medarbetare och medborgare.

Det nya kommunhuset får samma centrala placering som det gamla. Det byggs på tomten där det gamla kommunhuset låg, fastigheten Munksundet 24:26. Entrén öppnar sig mot stadens centrum.

Huset ska bestå av smarta och effektiva flöden både inomhus och utomhus. Den ljusa fasaden, fönstersättningen, storleken och utemiljön signalerar en arbetsplats i framkant. Fasaden i trä smälter in fint i parken som finns runtom byggnaden.

Fakta

 • Cirka 5 300 kvadratmeter. Vi hyr cirka 4 800 kvadrat­meter.
 • Fyra våningar med terrass på taket.
 • Arbetsplats för 450 med­arbetare.
 • Matsal för medarbetare med cirka 200 platser.
 • Rymmer cirka 200 platser i aktivitetsbaserat i landskap och 400 platser i mötesrum samt web- och teamsrum.
 • Byggs enligt hållbarhets­certifieringen Breeam, nivå Outstanding och uppfyller energiklass A enligt Boverkets krav.
 • Solceller på taket.
 • Bergvärme.
 • 73 parkeringsplatser inom fastigheten, som är till för personal, tjänstefordon och besökare. Projektet tar hänsyn till kommunens parkeringsnorm.

Framtidens arbetsplats

Cirka 450 medarbetare kommer att sitta i det nya kommunhuset. Det är ledning och administrativ personal från nio utspridda kontor som ska samlas i huset.

Förslaget visar en genomtänkt planlösning med raka och tydliga stråk. Arbetsplatser ska i huvudsak vara avskilda från trapphus och kaffeytor. Det ska också finnas webbrum med båda mörka och ljusa lägen. En bred och välkomnande trappa kommer bjuda in till rörelse och interaktion. Byggnadens invändiga utformning garanterar en trivsam och bra arbetsmiljö.

Aktivitets­baserat arbets­sätt

Vi kommer att ha ett aktivitetsbaserat arbetssätt i nya kommunhuset. Det betyder att med­arbetaren väljer den plats och miljö som passar bäst för arbetsuppgiften som med­arbetaren har för stunden. På ett aktivitetsbaserat kontor får medarbetaren inte bara en plats, den får många.  Man kan helt enkelt säga att med­arbetaren får tillgång till ett slags ”julbord” av funktioner och miljöer.

Vi pratar till exempel om miljöer som är anpassade för att underlätta kreativa möten, samarbete över gränserna och enskilt fokuserat arbete. Platser där medarbetaren kan delta i digitala möten eller hybrid­möten finns också.

En av Sveriges mest hållbara byggnader

Kommunhuset blir en av Sveriges mest hållbara byggnader. Det kommer att ha en låg klimatpåverkan, bland annat genom solceller på taket, bergvärme och byggmaterial i trä. 

Det här händer just nu

Skanska har startat sitt arbete

Uppdaterad 2024-02-23 klockan 08.30

Skanska har satt upp staket och ställt dit sina byggbodar och kontors­bodar.

I vecka 5 började de påla på tomten. Pålningen har beräknats pågå i 16 veckor. Arbetet har visat sig gå bättre än väntat och Skanska ligger nu före i sin tidsplan. Mycket pekar på att pålningen kommer att vara klar redan om ett par veckor.

Pålningsarbetet sker måndag till och med torsdag klockan 7–19 och fredagar klockan 7–13.

Risk för störande ljud vardagar

Skanskas arbete nu och framöver kan orsaka störande ljud. Skanska använder ljud- och vibrationsmätare för att säkerställa att ljud-, buller- och vibrationsnivåer inte överstiger tillåtna nivåer.

I närheten av tomten kommer en ökad byggtrafik att märkas av. Byggmaterial och maskiner ska fraktas och installeras på fastigheten.

Gång- och cykelvägar kan ledas om tillfälligt

Skanska säkrar gång- och cykelvägar i närheten av tomten tillfälligt när det behövs. Det kan betyda att du inte kan ta samma väg där som du brukar alla gånger. 

Vi beklagar störningar

Vi förstår att byggarbetena och byggtrafiken kan störa i vardagen. Samtidigt är det nödvändiga arbeten som måste utföras för att ett nytt hus ska kunna byggas på platsen. Vi och Skanska kommer att göra allt för att minimera störningarna.

Skyddar lönnarna i allén

Lönnarna i allén som ligger mellan kommunhustomten och Enavallens idrottsplats ska bevaras. För att se hur träden ska skyddas under bygget gör Skanska en så kallad rotkartering. Syftet med rotkarteringen är att se var i marken trädens rötter finns för att kunna skydda dem. Allt arbete med att skydda och bevara träden sker i dialog med kommunens stadsträdgårdsmästare.

Just nu gräver Skanska på olika platser runt träden. De börjar gräva på ett längre avstånd från träden för att sedan närma sig stammarna långsamt till dess att rötterna börjar synas. De gör arbetet med stor försiktighet för att inte skada rotsystemet.

Så kommer det att se ut

Skiss som visar förslag på nya kommunhuset.

Visionsskiss: CF Møller Architects

Skiss som visar förslag på arbetsplatser i nya kommunhuset.

Visionsskiss: CF Møller Architects

Ritning som visar förslag på hur nya kommunhuset ska se ut utvändigt.

Ritning: CF Møller Architects

Ritning som visar förslag på hur nya kommunhuset ska se ut utvändigt.

Ritning: CF Møller Architects

Ritning som visar förslag på hur nya kommunhuset ska se ut utvändigt.

Ritning: CF Møller Architects

Ritning som visar förslag på hur nya kommunhuset ska se ut utvändigt.

Ritning: CF Møller Architects

Karta

Det här har hänt tidigare

 • Den 21 november 2023 tog vi det första spadtaget för nya kommunhuset. I spadarna höll kommundirektör Daniel Jansson-Hammargren, kommunstyrelsens ordförande Peter Book, Vacses fastighets- och hållbarhetschef Sara Vägermo och Skanska Sveriges hållbarhets- och innovationsdirektör Sara Gorton.
 • Den 14 september 2023 beviljades Skanska bygglov. 
 • Den 27 mars 2023 skrev Enköpings kommun, Skanska Sverige AB och Vacse AB tillsammans under hyresavtalet och avtalet för förvärv av gamla kommunhustomten.
 • Den 14 mars 2023 tog kommunstyrelsen beslut om att tilldela kontrakt till Skanska Sverige AB. Anbudsgivande företag är Skanska Sverige AB, men bakom anbudet finns en företagskoalitionen som består av flera företag. Det är Vacse AB som blir den långsiktiga fastighetsägaren när byggnaden är färdig.

Nyhetsbrev

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer i bygget av Enköpings kommuns nya kommunhus? Registrera dig för att få vårt nyhetsbrev.

Namn


E-post


Lämna följande fält tomt
Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter