Blombergs park

Woodlandpark med strandkänsla.

Om parken

Parken är uppkallad efter Leif Blomberg (1941–1998). Han var fackförbundet Metalls ordförande under många år och minister i Sveriges regering. Blombergs park skapades 1993, återinvigdes och namngavs 2003.

I parken står ett konstverk av Svenolof Sundberg. Det är en smidespalissad. Parkens ena del ger en skogliknande känsla. Den andra delen är kargare med ett stiliserat strandmotiv.

I parken finns också olika gräsarter, alltifrån den klippta gräsmattan till de olika elefantgräs. Stenskulpturen är gjord av konstnären Sam Westerholm.

Blombergs park är en fickpark. Det karaktäristiska för fickparken är att den ligger insprängd i stadsrummet som en liten grön oas med träd, buskar och perenner. Parken är omgärdad av en klippt bokhäck som utifrån ger ett lite stramt intryck. Parken ligger i stadsdelen Romberga och skolan som ligger intill utnyttjar parken för bland annat lektioner.

Planskiss och växtförtecking

Bildgalleri

Foto på woodlands-delen av Blombergs park. På bilden syns en stig gå genom en lummig parkmiljö med träd och perenner.
Foto på den kargare delen av Blombergs park på höstkanten. I förgrunden syns ett träd vars blad är i vackra höstfärger. I bakgrunden syns många olika perenner som sticker upp bakom en plantering med lavelendel.
Foto på Blombergs park från vägen utanför. I förgrunden syns en välklippt bokhäck och ett stort äppelträd. Bakom dem syns olika perenner och buskar.

Hitta hit

Adress: Torgbacken, Romberga