Örsundsbro

Örsundsbro ligger mellan Enköping och Uppsala. Genom samhället flyter Örsundaån som förr var en viktig led för båttrafik. 

Foto: Fjärdhundraland

En naturnära handelsplats

Här bor många barnfamiljer eftersom det är goda pendlingsmöjligheter till både Uppsala, Enköping, Västerås och Stockholm.

Örsundsbro är känt för sin goda företagaranda med många företag som är etablerade på orten. Örsundsbro är och har sedan länge varit en handelsplats. I samhället finns bland annat flera outlet-butiker. Det finns gott om företag som sysslar med mathantverk. Du kan åka från den ena till den andra gårdsbutiken för att handla till exempel ost, korv och bröd.

I Örsundsbro hittar du också idrottsplatsen Åvallen som är flitigt använd av skolan och idrottsföreningar. I samhället ligger en fin gästhamn för fritidsbåtar.

Trakten kan beskrivas som ett odlingslandskap omslutet av löv-och barrskog. Några kilometer från Örsundsbro ligger Alstabadet. Det är en kommunal badplats med stor gräsyta, bryggor och omklädningshytter.

Inne i samhället finns handelsmuseet Kappen, den gamla Biografen och ett snickerimuseum. Runt omkring på landsbygden finns flera kulturella byggnader bevarade, bland annat Kvekgården från 1700-talet, Nysätra skolmuseum, flera slott och tio medeltida kyrkor. I norra delen av bygden finns fornlämningar som visar på att här bodde människor redan på stenåldern.

Visste du att?

Leigh Harline kom från ett torp i Härvsta, strax utanför Örsundsbro. Han skrev den kända sången Ser du stjärnan i det blå (When you wish up on a star) som Walt Disney tog upp och som vi nu hör sjungas varje julafton.

Erik Jansson kom från Biskopskulla. Han var en religiös ledare som emigrerade med en hel församling på 400 personer till Amerika i mitten av 1800-talet. Gruppen kom att kallas Erik-Jansarna och bildade kolonin Bishop Hill. Kolonin kan ses som starten på den svenska emigrationen till Nordamerika. Erik Jansson mördades av en avhoppare från sekten.