Studiebesök för skolelever

Vi guidar skolklasser på Enköpings avloppsreningsverk och i vattenparken.

I vattenparken tar vi emot barn i alla åldrar. På reningsverket kan vi ta emot klasser från årskurs 4. Vi tar framförallt emot studiebesök perioderna april-juni och augusti-oktober.

Säkerhet under studiebesöket

Reningsverket är en arbetsplats med ett antal potentiella faror där ni som lärare måste hålla gruppen under uppsikt.

Vi som guidar har inte möjlighet att övervaka eleverna. Det är läraren som har det ansvaret. Därför är det viktigt att ni anpassar antalet pedagoger utifrån gruppen. Vi har inga riktlinjer för hur många elever per vuxen utan ni känner själv era elever bäst och vet vad de kräver. Det behöver vara minst en vuxen per grupp.

Utrymmena vi besöker kan ibland vara trånga och det kan vara svårt att få överblick vilket gör att det krävs relativt många vuxna. Tung trafik förekommer inom området vilket också gör det extra viktigt att elever inte kommer på villovägar.

Vi träffas vid grindarna vid vändplanen på Magasinsgatan 1.

Förberedelser

Studiebesöket blir bättre med förberedelser hemma i klassrummet. Reningsverket blir då lättare att förstå för eleverna och de kommer att tycka att besöket blir mer intressant. För reningsverket finns powerpoint, film, lektionsmaterial och en anpassad lärarhandledning.

Studiebesöket i Vattenparken kan förberedas hemma i klassrummet. Då får eleverna möjlighet att upptäcka vattenparken utifrån sina förkunskaper. Då brukar eleverna tycka att det är mer intressant. Naturskolan har också ett upplägg med "vattnet och livet". I det upplägget får eleverna guidning i vattenparken tillsammans med håvning och artkunskap.

Kommunen har tagit fram ett skolmaterial för att kunna arbeta med avloppsvatten i klassrummet. Det kan också fungera som förberedelser och efterarbete efter ett studiebesök hos oss.

Förbered gärna ett antal frågor som antingen eleverna eller ni lärare kan ställa under besökets gång.

Lektionsmaterial

Vi kan skicka studiematerial till er om ni kontaktar oss på e-post.

E-post: studiebesokva@enkoping.se

Exempel på studiematerial är:

  • Regnet behöver rensas" - PowerPoint-presentation inför besök av Vattenparken
  • "Från din toalett till Mälaren" - Powerpoint-presentation inför besök av Reningsverket

Vi har också studiematerial för att lära sig mer om avloppsvatten:

Bild på skolmaterial om vatten och avlopp. I bilden finns förslag på saker som toapapper och tandborste, eleverna ska dra streck på saker som ska spolas ner i toaletten.