Vattenmätare och ägarbyte

Du som har kommunalt vatten och avlopp ska rapportera in mätarställningen på din vattenmätare minst en gång per år. Om du flyttar ska du anmäla det.

Läs av din vattenmätare 

Genom att du läser av din vattenmätare varje år får vi veta hur mycket vatten du förbrukar och vad du därmed ska betala.

 Gör så här när du får brevet om att det är dags att läsa av din vattenmätare. Det brukar komma i början av hösten.

 1. Hitta din vattenmätare.
  1. Mätaren är blå och oval med ett guldfärgat lock.
 2. Stäm av att numret i brevet är samma som på locket (in- eller utsidan).
  1. Om det inte stämmer, ta en bild på mätaren där numret är väl synligt. Hör av dig till Kontaktcenter.
 3. Läs av mätarställningen: de fem rutorna i ovankant på mätaren.
 4. Logga in på Mätaravläsning. Sista datum för mätaravläsning står i ditt brev.
  1. Mätaravläsning (är enbart öppen under mätperioden)
  2. Användarnamn och lösenord hittar du i brevet.
 5. Avläsningen visar din faktiska förbrukning som sedan ligger till grund för dina kommande fakturor.

På din nästa faktura jämför vi den beräknade förbrukningen mot din faktiska förbrukning.

 • Har du använt mer vatten än vad du har betalat för faktureras du för mellanskillnaden.
 • Om du i stället har använt mindre vatten gör vi avdrag på din kommande faktura.

Undvik långvariga läckor – håll koll på din förbrukning

Jämför den beräknade förbrukningen som står på fakturan med din vattenmätare några gånger per år. Då kan du tidigt upptäcka ökad förbrukning som kan bero på läckage, till exempel en läckande toalett.

Ett litet läckage kan bli kostsamt i längden.

Anmäl flytt och ägarbyte

Kontakta kommunens kontaktcenter och meddela när du ska flytta. Vi behöver veta:

 • datum för ägarbytet,
 • anläggningsnummer eller -adress,
 • personnummer (eller organisationsnummer och namn på nuvarande ägare (säljaren)
 • personnummer (eller organisationsnummer), namn, telefonnummer, epostadress samt postadress till den nya ägaren (köparen).

När det kommit in så skickar vi ut blanketter till köpare och säljare. Avläsning ska göras av både köpare och säljare på ägarbytesdagen. Blanketterna fylls i och skickas in efter att avläsningen är gjord.

När all information har kommit in skapas ägarbytet och den utflyttande kunden (säljaren) får en slutfaktura.

Placering och hantering av vattenmätare

Att tänka på när det gäller vattenmätare.

 • Din vattenmätare behöver vara placerad så att den inte riskerar att frysa sönder. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att vattenmätaren inte skadas. Fryser den sönder får du ersätta den.
 • För att vi ska kunna byta och underhålla vattenmätaren ska utrymmet omkring vattenmätaren vara fritt. Vattenmätaren ska alltid placeras innan första tappstället.
 • Ibland behöver ventilerna som finns före och efter vattenmätaren bytas ut. Fastighetsägaren ska då anlita och bekosta en VVS-montör. Det är bara vatten- och avloppsavdelningens egen personal som får byta eller plocka ner vattenmätaren. Det är också de som får öppna eller stänga servisventilen i förbindelsepunkten.

Byte av vattenmätare

En vattenmätare håller cirka tio år. Varje år byter vi ut vattenmätare hos vissa fastighetsägare. Vi anlitar en entreprenör som heter Hydrostandard. De kontaktar varje fastighetsägare innan bytet och när bytet görs kommer de att kunna legitimera sig.

Om du har frågor kan du kontakta kommunens kontaktcenter.