Sanering av kvicksilver­förorenade avloppsrör vid tandläkarpraktik

När en tandläkarpraktik ska läggas ner eller flytta ska avloppsledningar saneras från kvicksilver. Du måste anmäla saneringen.

När en tandläkarpraktik ska läggas ner eller flytta ska avloppsledningar saneras från kvicksilver. Det är viktigt att saneringen görs på rätt sätt av en erfaren saneringsfirma. Innan saneringen utförs ska en anmälan göras till kommunen, enligt paragraf 28 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Du måste göra anmälan senast sex veckor innan saneringen påbörjas.

Anmäl sanering av kvicksilver från avlopp