Regler vid förändringar i verksamhet med gällande serverings­­tillstånd

Du som har ett gällande serveringstillstånd måste anmäla planerade förändringar i din verksamhet eller i ditt bolag.

Anmälan måste göras innan ändringen sker eftersom den först måste godkännas. Exempel på ändringar som kräver en anmälan:

  • Större ombyggnader i lokalen.
  • Om någon person byts ut eller lämnar bolaget exempelvis när det kommer in nya aktieägare, finansiärer samt om styrelsen i bolaget ändras.
  • Vid förändringar av serverings­ansvariga.
  • Om du upphör eller överlåter din verksamhet.
  • Egen kryddning av spritdrycker.
  • Provsmakning om du har ett stadigvarande serveringstillstånd.
  • Namnbyte på bolaget eller restaurangen.

Ändringar som kräver en ny ansökan

Om du gör en ändring av serverings­tiderna, utbudet av alkohol eller serveringsytan behöver du göra en ny ansökan. Det gäller också om du vill ändra din servering från slutet sällskap till att gälla allmänheten.

Om du inte anmäler

Om du inte anmäler ändringen i förväg kommer ett tillsynsärende att öppnas vilket kan leda till att du får beslut om en sanktion. En sanktion beslutas av miljö- och byggnadsnämnden och de sanktioner som kan meddelas är erinran, varning eller återkallelse av ditt serveringstillstånd.

Hur du anmäler planerad förändring i gällande serveringstillstånd

Du anmäler planerad förändring i vår e-tjänst. Förbered dig kring vad som gäller för din anmälan innan du påbörjar ansökan.