E-cigaretter och påfyllnings­behållare 

Om du vill sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste du först göra en anmälan till kommunen.

Anmäl om försäljning av e-cigaretter och påfyllnings­behållare

Om du vill sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare i din verksamhet måste du anmäla det till kommunen.

Regler för att sälja e-cigaretter och påfyllnings­behållare

Om du vill sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste du göra en anmälan till kommunen innan du startar försäljningen.

  • Du måste vara säker på att personen som köper e-cigaretter eller påfyllningsbehållare är minst 18 år och att varorna inte langas till någon under 18 år.
  • Du måste ha skyltar eller dekaler som upplyser om åldersgränsen på ditt försäljningsställe. Dekalen ska finnas vid disken där försäljningen sker och där tobak är placerad i butiken.
  • E-cigaretter och påfyllnings­behållare ska innehålla ett informationsblad, en innehålls­deklaration och en hälsovarning. Det är tillverkaren och importören som ansvarar för att produkterna uppfyller kraven. Felaktigt märkta produkter får inte säljas i butik.

Egenkontrollprogram

Innan du börjar sälja e-cigaretter måste du enligt lag ha ett egenkontroll­program. I det ska det framgå hur din verksamhet uppfyller kraven på bland annat åldersgräns och märkning. Du kan välja att göra ett eget program eller använda kommunens mall.

Egenkontrollprogrammet ska bestå av skriftliga instruktioner som på ett tydligt sätt beskriver hur varorna ska hanteras och säljas i din butik. Det ska fungera som ett stöd för din personal och leda till en säker hantering.

Meddela avslut eller ägar­byte

När du ska sluta sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste du göra en avanmälan till kommunen. Du måste också meddela eventuellt ägarbyte. Det gör du via vår e-tjänst.