Gånsta förskola

Vi på Gånsta förskola värdesätter barnens trygghet och deras möjlighet att lyckas varje dag.

Foto på sju barn som sitter framför en stor sten. Stenen har fönster målade på sig.

Gånsta förskola ligger nära skog och andra grönområden i Gånsta. Förskolan har en stor och härlig gård som inspirerar till lek och rörelse.

Vi har alltid barnets bästa i fokus. Vi vill att alla barn ska känna att de har inflytande och kan påverka. Vi har ett nära samarbete med barnens föräldrar.

Evakuering till andra lokaler

Gånsta förskola har evakuerats i väntan på att lokalerna ska renoveras. Det på grund av provtagning som visat att förskolans inhomhusmiljö har brister.

Sedan våren 2021 är vi uppdelade på två andra ställen i Enköpings tätort: Enavallens förskola och öppna förskolan i Enögla förskola.

Vi har fått en tidsplan som innebär att vi kan flytta tillbaka till Gånsta förskola i oktober 2021. Då kommer lokalerna att vara helt sanerade och renoverade. Till dess fortsätter vi att vara uppdelade på våra två evakueringsställen.

Lokaler

Vi har utformat lärmiljöerna efter barnens intressen som ateljé och läsmiljöer. Vi har även två större lekhallar för grovmotoriska aktiviteter.

Foto på Gånsta förskola. Det är en gul byggnad med vita knutar.

Måltider

All mat mat och allt bröd lagas från grunden i vårt kök av vår kock. Vi följer Livsmedelsverkets rekomendationer om bra mat i förskolan.

Digitala verktyg

Vi arbetar med programering, som exempel med robotar. Vi arbetar arbetar även med digital teknik i våra lärmiljöer, till exempel projiceringar på väggar för att stimulera barns lek.

Bibliotek

Biblioteksbussen kommer till oss regelbundet och vi har ett nära samarbete med bibliotekarierna. Vi har möjlighet att anpassa böckerna efter aktuella teman som vi arbetar med.

Inskolning / introduktion

I juni inbjuds föräldrarna till de som ska skolas in till höstterminen till ett informationsmöte.

Vi arbetar med föräldraktiv introduktion vilket innebär att du som förälder är tillsammans med ditt barn på förskolan. Introduktionen pågår vanligtvis under cirka 4 dagar eller under längre tid om barnet behöver det. Veckan efter introduktionen är det bra om barnet kan ha lite kortare dagar och att du som förälder finns tillgänglig i nära anslutning till förskolan.

Föräldra­samverkan

För oss är det viktigt att vårt arbete sker i ett nära och förtroendefullt samarbete med barnens föräldrar.

Den viktigaste föräldrakontakten är den som vi har dagligen när föräldrar lämnar och hämtar sitt barn. Då kan vi ge varandra den information omkring barnet som vi behöver.

Vi erbjuder minst två utvecklingssamtal per år då vi samtalar omkring barnets trivsel, utveckling och lärande. Vi har också föräldramöten, fixardag och andra aktiviteter.

Förskolan har ett aktivt och engagerat föräldraråd som träffas 1 gång per termin. I föräldrarådet ingår rektor, pedagoger och föräldrarepresentanter från varje avdelning, men alla är välkomna att delta.

Sjukdom

Det är viktigt att barnen är friska för att orka med sin tid hos oss. Barnens allmäntillstånd avgör om barnet orkar vara hos oss och kan delta i alla aktiviteter.

Vi följer kommunens riktlinjer för sjukdom i förskolan.

För att förhindra smittspridning har vi tydliga hygienrutiner som till exempel att tvätta händerna ofta och använda pappershanddukar. Personalen använder skyddshandskar vid behov.

Besökstider

Föräldrar som vill komma på besök är varmt välkomna. Vi visar förskolan och ger information. På grund av corona så anpassar vi besöken, eventuellt blir det endast ute. Höstens besök blir 3 november kl. 09:00. Vi samlas ute på förskolans gård. Ni behöver inte anmäla ert besök i förväg. Välkomna!

Kontakt

Avdelning

Solen

Telefon: 0171-62 69 36
E-post: gansta.solen@enkoping.se

Stjärnan

Telefon: 0171-62 69 37
E-post: gansta.stjarnan@enkoping.se

Månen

Telefon: 0171-62 69 38
E-post: gansta.manen@enkoping.se

Regnbågen

Telefon: 0171-62 69 39
E-post: gansta.regnbagen@enkoping.se

Norrskenet

Telefon: 070-162 54 40
E-post: gansta.norrskenet@enkoping.se

Rektor

Sara Måwe
Telefon: 0171-62 69 35
E-post: sara.mawe@enkoping.se

Fakta om förskolan

  • Adress: Blåvingegatan 2, 749 45 Enköping
  • Telefon: 0171-62 69 38
  • År: 1–5 år
  • Antal: 90 barn
  • Driftsform: Kommunal
  • Huvudman: Enköpings kommun