Storskogens förskola

Vi tror på barnens förmågor och deras nyfikenhet till att lära. Vi tänker att vi lär tillsammans, i ett sammanhang och därför är miljön uppbyggd utifrån mötesplatser, där barn-barn, barn-pedagog kan mötas i ett gemensamt utforskande.

Foto på en anställd och två barn som leker inomhus

Lokaler

Storskogens förskola är nybyggd och ligger skogsnära i Bredsand. Förskolan är i två plan med de äldre barnen på övervåningen och de yngre på nedre. Förskolan är tillgänglighetsanpassad med både hiss och ramp. Gården är indelad i tre olika funktionsområden där vi bland annat arbetar med ämneslådor.

Lokalerna är indelade i fyra block, Gläntan, Tuvan, Snåret och Dungen. Varje block har gemensamma ytor som pentry, toaletter och skötrum samt hallar.

Foto på Storskogens förskola. Det är en gråvit barackbyggnad med flera våningar

Måltider

På Storskogens förskola lagas allas mat i eget kök. Vi har även en stor matsal där samtliga barn äter. För de som har behov finns en mindre matsal i den stora där man även kan stänga dörren. I köket arbetar två personer.

Digitala verktyg

Hos oss arbetar vi aktivt med digitala verktyg. Det kan vara lärplattor, projektorer och robotar. Digitalisering är en del i läroplanen och vi väver in det i vår undervisning. Vi ser att de digitala verktygen ger barnen kompetens inför framtiden.

Bibliotek och bokbuss

På varje block är litteraturen tillgänglig i flera av våra miljöer. Vi håller även på att bygga upp ett eget bibliotek där barnen kan låna böcker. Utöver det kommer bokbussen med jämna mellanrum där vi lånar böcker från huvudbiblioteket.

Inskolning / introduktion

Vi har en föräldraaktiv introduktion under två veckor som innebär att man som förälder aktivt deltar i förskolans verksamhet tillsammans med sitt barn. Vi anpassar introduktionstiderna efter barnets enskilda behov utifrån våra grundtider 9-15.

Föräldra­samverkan

Den dagliga föräldrakontakten prioriterar vi. Att du som vårdnadshavare får information om barnet och att vi får berätta om barnets dag på förskolan är viktigt. Lika viktigt som att du som förälder kan prata med oss om ditt barn.

Förskolan bjuder in till olika föräldraaktiviteter under året. Årligen har vi även informationsmöten och öppet hus.

Två gånger per år inbjuds du till utvecklingssamtal kring ditt barn.

Sjukdom

Det är viktigt att barnen är friska för att orka med sin tid hos oss. Barnens allmäntillstånd avgör om barnet orkar vara hos oss och kan delta i alla aktiviteter.

Vi följer kommunens riktlinjer för sjukdom i förskolan.

För att förhindra smittspridning har vi tydliga hygienrutiner som till exempel att tvätta händerna ofta och använda pappershanddukar. Personalen använder skyddshandskar.

Ansök

Du ansöker till förskolorna genom vår e-tjänst.

Besökstider

Två gånger per år har vi visning av förskolan för de vårdnadshavare som söker förskoleplats. Övrig tid går det bra att kontakta oss för att komma överens om tid för ett besök.

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till Storskogens förskola.

Avdelningar

Gläntan

Telefon: 0171-62 72 92
E-post: storskogen.glantan@enkoping.se

Tuvan

Telefon: 0171-62 72 94
storskogen.tuvan@enkoping.se

Snåret

Telefon: 0171-62 72 96
E-post: storskogen.snaret@enkoping.se

Dungen

Telefon: 0171- 62 72 98
E-post: storskogen.dungen@enkoping.se

Rektor

Elin Karlsén
Telefon: 0171-62 54 08
E-post: elin.karlsen@enkoping.se

Fakta om förskolan

  • Adress: Storskogsvägen 1, 749 48 Enköping
  • Telefon: 0171-62 72 94
  • År: 1-5 år
  • Antal: Cirka 120
  • Driftsform: Kommunal
  • Huvudman: Enköpings kommun