Modersmåls­undervisning

Modersmålet har stor betydelse för elevens identitet och självkänsla. Det är grunden för elevens förmåga till inlärning.

För att eleven ska få undervisning i sitt modersmål måste språket vara elevens dagliga språk (undantag för nationella minoritetsspråk, se nedan). Vi som kommun är skyldiga att ordna undervisning i modersmål om det finns minst fem elever som vill läsa ett språk och om det finns en lämplig lärare.

Ansök om modersmåls­undervisning

Om du vill ha undervisning i ditt modersmål i grundskolan måste du ansöka om att få det. För att du ska få undervisning i modersmålet ska familjen aktivt tala språket hemma. Det kravet gäller inte för minoritetsspråken finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

Om du inte längre vill ha undervisning i ditt modersmål ska du säga upp platsen. Lämna in din uppsägning i så god tid som möjligt till din klassföreståndare eller skolassistenten.

Språkval och utbildnings­möjligheter

​Vi erbjuder undervisning i albanska, arabiska, armeniska, bosniska, dari, engelska, finska, franska, grekiska, kinesiska, kirundi, kroatiska, kurdiska (sydkurdiska), nederländska, persiska, polska, punjabi, ryska, serbiska, somaliska, spanska, swahili, syrianska, thailändska, tigrinja, turkiska, turkmeniska, tyska och urdu.

Nationellt minoritetsspråk

​Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga språk. Då gäller inte kravet att minst fem elever vill läsa språket. Till minoritetsspråken räknas finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch.

Rätt till studiehandledning

Utöver rätten till modersmålsundervisning har eleven också rätt till studiehandledning på sitt modersmål eller starkaste skolspråk, om skolan bedömer att eleven behöver det. Syftet med studiehandledningen är att stödja undervisningen i olika ämnen, där språket är ett hinder för att tillgodogöra sig kunskaper. Det skapar integrering och ökar delaktighet i den ordinarie undervisningen.