Hydroponisk odling

Vill du lära dig nya odlingsmetoder och bidra till hållbarhet och självförsörjning?

Vår YH-kurs ”Hydroponisk odling” ger dig kunskap att odla hydroponiskt och aquaponiskt med kvalitet. Vi samverkar med branschen och du får kompetens och nätverk att delta i forskning och utveckling inom området.

En kvinna och en man tittar på en vägg med växter - hydroponisk odling

Fakta om utbildningen

 • Kursstart: 3 oktober 2024
 • Ansökningsperiod: 1 juli till 9 september 2024
 • Format: Distanskurs med 2-3 platsträffar
 • Längd: 12 veckor och 30 YH poäng
 • Studietakt: 4-6 h lärarlett, 50 % studietakt

Distanskurs med flexibelt upplägg

Kursen är en avgiftsfri YH-kurs som genomförs i direkt samverkan med branscherna och leds av erfarna och yrkesverksamma odlare och hållbarhetsexperter. Du kan studera parallellt med ditt ordinarie arbete.

Föreläsningar sker 4-6 timmar per vecka och resterande uppgifter och odlingar genomför du på egen hand i ditt arbete eller privat. Du väljer om du vill delta på skolan, på distans i realtid eller genom att ta del av inspelade föreläsningar när du själv har tid. Skolan ligger i direkt anslutning till buss- och tågstationen i Enköping.

Vad lär du dig?

Du lär dig att odla hydroponiskt, aquaponiskt och kapillärt, i såväl liten som stor skala. Du får kunskap om:

 • nyttan med införandet av hydroponiska och aquaponiska system kopplat till energiförsörjning
 • de globala målen
 • ökad självförsörjning
 • biodiversitet
 • långsiktig hållbarhet för miljö och människor
 • kopplingen till närliggande områden och forskning inom området så du självständigt kan följa och delta i odlingsutvecklingen.

Behörighet

För att få söka utbildningen behöver du:

 • ha gymnasiebetyg eller motsvarande kompetens
 • ha arbetat ett år eller två säsonger inom den gröna näringen eller närliggande områden

Du är varmt välkommen att mejla eller ringa oss med frågor inför din ansökan.

E-post: yh@enkoping.se

Telefon: 0171-62 50 76

Så ansöker du

Du ansöker till utbildningen genom att klicka på länken nedan.

Avgifter och utrustning

YH-kursen är avgiftsfri för dig som studerar. För att du ska kunna följa kursen på distans behöver du en dator med kamera och mikrofon, samt tillgång till stabil internetuppkoppling. Vi rekommenderar att du tar del av inspelade föreläsningarna under innevarande studievecka för att följa kursen i ordinarie takt.

Översikt av kursplanen

1. Hydroponisk teknik (3 veckor)

Hydroponisk, aquaponisk och kapillär teknik
Teknologier, pumpar, filter, lösningar för olika behov

2. Klimatstyrning (1 vecka)

Ventilation, ljus och värme

3. Näringslära (1 vecka)

Näringsämnen, näringsbrist, odlingsteknisk påverkan

4. Odlingskunskap (3 veckor)

Olika grödor, odlingskulturer, kulturtider, odlingstekniska förutsättningar

5. Aeroba och anaeroba processer (2 veckor)

Växtskydd i vattenmiljöer. Vatten och syre. Kväve. Koldioxid.

6. Implementering och energiförsörjning (2 veckor)

Koppling till individ, fastighet och samhälle. Energiförsörjning, nyttjande av spillvärme och spillytor, solenergi. Koppling till de globala målen, den gröna omställningen och ökad grad av självförsörjning.