IT-säkerhetsingenjör

IT-säkerhetsingenjör är ett 2-årigt YH-program. Specialister inom IT-säkerhet och cybersäkerhet efterfrågas både inom näringslivet och i den offentliga sektorn.

Två personer som kollar på en datorskärm, foto

Fakta om utbildningen

 • Studiestart: 16 september 2024
 • Ansökningsperiod: 1 februari – 31 maj
 • Nivå: Eftergymnasial
 • Omfattning: 400 poäng
 • Studietakt: 100%
 • Ort: Enköping
 • Platser: 30
 • Kostnad: Utbildningen är avgiftsfri samt studiemedelsberättigad

Utbildningen

IT-säkerhetsingenjör är ett 2-årigt YH-program om totalt 400 yh-poäng (80 veckor). 

De första tre terminerna är skolförlagda med både praktiska och teoretiska moment. Den fjärde och sista terminen gör du LIA under 20 veckor. 

Efterfrågad kompetens

Specialister inom IT-säkerhet och cybersäkerhet efterfrågas av flertalet av landets organisationer, såväl inom näringslivet som i den offentliga sektorn.

Redan under din utbildningstid kommer du i kontakt med rekryterande bolag genom dina föreläsare, projektarbeten, studiebesök och LIA (lärande i arbete).

YH-programmet har också en ledningsgrupp som säkerställer att du får rätt kompetens inom IT-området som utvecklas mycket snabbt.

Enköping – nav för landets IT-säkerhetskompetens

Försvarsmakten och FMV i Enköping är två stora aktörer som deltar i och stöttar YH-programmet. Här finns också stora och uppskattade arbetsgivare såsom AFRY och Combitech där du blir en viktig medspelare inom området.

Även mindre och snabbt växande bolag såsom Rödsvart behöver din kompetens och här kan du växa i takt med din nya arbetsgivare. Enköping är ett naturligt nav för näringslivets och rikets IT-säkerhet.

Skolan ligger nära tåg- och busstationen för dig som kommer att pendla.

Kompetenta föreläsare och engagerat YH-team

YH-programmet genomförs i direkt samverkan med arbetslivet. Därför har våra föreläsare och handledare färsk spetskompetens och vi har möjlighet att följa med utvecklingen i realtid.

Vårt YH-team stöttar dig med den information och struktur du behöver digitalt och på plats under utbildningens olika faser.

Kostnader

YH-programmet är beviljat, kvalitetssäkrat och finansierat av MYH (Myndigheten för Yrkeshögskolan). Därför är det avgiftsfritt för dig som studerar.

Utbildningen är studiemedelsberättigad och du kan ansöka om studiemedel via CSN.

Du behöver ha en relativt ny bärbar dator av normalstandard för att kunna följa utbildningen.

Examen

Godkända studieresultat ger dig yrkeshögskoleexamen enligt nivå 5 på den internationella skalan SEQF.

Öppet hus

Är du intresserad av utbildningen? Då är du varmt välkommen på öppet hus!

Du får träffa utbildningsledningen och branschorganisationerna som berättar om YH-programmet, LIA, rekrytering och yrkesrollen.

Du får också möjlighet att ställa frågor och vi kan hjälpa dig med din ansökan.

 • Datum: Onsdag 24 april klockan 15
 • Plats: På plats i Kompetensmagasinet, Östra Järnvägsgatan 10, Enköping eller på distans via Teams.
 • Anmälan: Anmäl dig senast 18 april genom att mejla till yh@enkoping.se Ange namn och om du vill delta på plats eller online via Teams i mejlet.

Varmt välkommen!

En man i militärkläder sitter med headset framför en datorskärm, foto

Ansök till utbildningen

Ansökningsperiod

Ansökan öppnar 1 februari och stänger 31 maj 2024.

När du gör din ansökan är det viktigt att du säkrar att den är komplett och att du har laddat upp alla viktiga dokument för att du ska vara behörig. Du kan komplettera din ansökan under hela ansökningsperioden.

Kontakta oss om du har frågor om din ansökan.

Det är viktigt för dig att din ansökan är rätt och komplett. Icke kompletta ansökningar behandlas inte i antagningsprocessen.

När du har lämnat in en fullständig ansökan och om du är behörig får du en bekräftelse. Därefter har du möjlighet att göra ett särskilt prov.

Urval och särskilt prov

YH-programmet IT-säkerhetsingenjör har 30 platser. Om vi får fler behöriga sökande än det finns platser görs ett urval där de sökande med högst poäng tilldelas en plats. 

Urvalet sker genom ett särskilt prov som du får information om när du har lämnat in en komplett ansökan och är behörig. Provet görs digitalt hemifrån.

Det särskilda provet är frivilligt, men ger dig meritpoäng som ökar dina chanser att bli antagen. 

Nedan hittar du det särskilda provet. Provet laddas upp på YH-antagning senast 7 juni 2024.

Antagningsbesked

Ansökan stänger 31 maj och därefter går vi igenom och rangordnar alla ansökningar.

Du som har lämnat in en komplett ansökan och är behörig får svar innan midsommar. Svaret kommer via mejl och innehåller ett antagningsbesked eller ett besked om att du har fått en reservplats.

Du behöver tacka ja till din plats, både som antagen och som reserv, inom 5 arbetsdagar. Därför är det viktigt att du anger rätt mejladress i din ansökan och du bevakar mejlen tiden innan midsommar 2024.

Så ansöker du

Du ansöker till utbildningen genom att följa länken till YH-antagnings webbsida.

Behörighet

Behörighetskrav

Du som har en gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper är behörig att söka till YH-programmet.

Du ska i din examen ha godkända betyg i

 • Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2
 • Engelska 6
 • Matematik 2 eller Nätverkssäkerhet eller Nätverksteknik eller Programmering 1

Med motsvarande kunskaper menas att du kan tillägna dig dessa kunskaper på annat sätt. Om du har motsvarande kunskaper så ska det framgå i din ansökan. Vi säkerställer sedan gemensamt om du har rätt kunskapsnivå och är behörig till utbildningen.

Kan du söka även om du inte är behörig?

Ja, du kan söka om du exempelvis har jobbat inom området men inte har en gymnasieexamen. Då kan du bli antagen enligt den så kallade 20-procentsregeln.

Yrkeshögskolan i Enköping gör då en bedömning om du kan klara studierna i ordinarie studietakt och är lämplig i yrkesrollen som IT-säkerhetsingenjör.

Utbildningsplan

Terminstider

Höstterminen 2024

Måndag 16 september – fredag 20 december (14 veckor)

Vårterminen 2025

Måndag 13 januari – fredag 20 juni (23 veckor)

Höstterminen 2025

Måndag 11 augusti – fredag 26 december (20 veckor)

Vårterminen 2026

Måndag 12 januari – fredag 19 juni (23 veckor)

Kontakta oss

Om du har frågor om utbildningen, behörighet eller har frågor om hur du ansöker, kontakta oss via mejl eller telefon.

E-post: yh@enkoping.se

Telefonnummer: 0171-62 50 76