Cilvilsamhällesstipendium

Stipendierna ska uppmärksamma och uppmuntra ideellt engagemang och dess bidrag till lokalsamhället.

Stipendierna ges utifrån dessa kriterier:

  • Hållbarhet – hållbarhetsinitiativ i civilsamhället.
  • Kreativitet – kreativa och oprövade lösningar på en samhällsutmaning.
  • Samverkan – samverkan över sektorsgränser (privat, offentlig, föreningsliv).
  • Ungdomsinitiativ – årets initiativ av ungdom.

Vem kan nomineras?

Stipendiet kan sökas i eget namn eller nomineras av annan person. Stipendiaten kan använda pengarna till exempelvis fortbildning, studieresor eller andra aktiviteter som främjar utveckling. Det föreligger ingen redovisningsskyldighet.

  • Stipendiet kan sökas av individ, grupp eller organisation som har koppling till Enköpings kommun.
  • Sökande utför eller har utfört, värdefulla insatser för samhällsutvecklingen i Enköping.

Bedömning

Juryn består av tjänstepersoner vid Enköpings kommun som i dialog med övriga aktörer i civilsamhället och inom kommunen väljer ut stipendiaterna.

Stipendiets fördelning

  • Ett till fyra olika stipendier kan utdelas under året.

Mottagare av stipendium ansvarar själv för eventuell beskattning om detta skulle vara aktuellt.

Ansökan och nominering

  • 1 september - 15 oktober
  • Utdelning av stipendium sker på Internationella frivilligdagen den 5 december.

Frågor?

E-post: forening@enkoping.se

Stipendiater 2023

Samtliga stipendiater har tagit initiativ till samverkan och hittat nya lösningar på utmaningar de uppmärksammat i sitt närområde. De fyra utvalda stipendiaterna bidrar alla på olika sätt med värdefulla insatser för utvecklingen av Enköping.

Bild på upplevelsenämndens ordförande som delar ut pris till årets civilsamhällesstipendiater.

Civilsamhällesstipendiet 2023 delades ut på internationella volontärdagen 5 december.

MBU AF

öreningen är nystartad och ses av juryn som ett gott exempel på vad engagerade ungdomar kan bidra med i det brottsförebyggande arbetet och ses som en viktig aktör i Enköping.

Varje termin får 12 ungdomar möjlighet att genom konceptet MBU – Människan bakom uniformen prova på blåljusyrken med syfte att bryta fördomar som finns mellan yrkespersoner och ungdomar. Föreningen har tillkommit på initiativ av ungdomarna själva som genom sitt deltagande i MBU vill fortsätta sitt engagemang som ambassadörer. Föreningen finns med som stöd och ger en möjlighet för fortsatt engagemang. Föreningen bidrar med samhörighet och en trygg social miljö och ses som en viktig komponent i det brottsförebyggande arbetet.

Ubugirigiri, burundiska föreningen

Burundiska föreningar har genom sitt trogna och långsiktiga arbete bidragit till bättre integration för nyanlända i Enköping. Genom samhällsupplysande aktiviteter och samverkan med olika parter har föreningen bidragit till Enköpings utveckling och inkludering.

Burundiska föreningen har under många år arbetat med att öka kunskapen om svenska samhällets myndigheter och funktioner för nyanlända generellt men den burundiska målgruppen specifikt. Man arbetar med samhällsupplysning, föreläsningar, studiecirklar, kulturarrangemang och är regelbundet återkommande aktiviteter under nationaldagen och andra av kommunen uppmärksammade dagar.

Margareta Lindholm (pensionärsverksamhet)

Juryn ser Margaretas ideella engagemang som en representativ bild av hur en enskild persons engagemang ofta leder till engagemang i flera delar av civilsamhället. Margaretas engagemang bidrar till en hållbar utveckling på landsbygden.

Margareta är engagerad i SPF Fjärdhundra där hennes ideella engagemang kännetecknas av ett stort engagemang och ansvarstagande för föreningens olika verksamheter. Margareta är programledare, har tidigare varit ledare för systugan, tar hand om rullstolsvandringar för pensionärer och ansvarig för pensionärsträffar i bygden samt vaktmästare i Karleby tingshus.

Ulrika Persson (konståkning)

Juryn ser Ulrikas engagemang som en sinnebild av det ideella engagemangets möjlighet att i vara innovativ, kreativ och i samverkan bidra till en hållbar samhällsutveckling som inkluderar alla.

Enköpings konståkningsklubb nominerade Ulrika till årets civilsamhällestipendium för hennes ideella engagemang och bidrag till kreativ samverkan där målet är ändamålsenlig fritid för ukrainska ungdomar. Ulrika har visat en kreativitet och ett engagemang som smittar av sig på alla som kunnat bidra till ett meningsfullt föreningsliv för de som har det svårt. I samverkan med kommunen, föräldrar, tränare och åkare som möjliggjort att ukrainska flyktingar kunna utöva konståkning och lära sig det svenska språket. Ungdomarna har försetts med skridskor och i samverkan har tid och energi har lagts på att uppmuntra och integrera ungdomarna i föreningen för ett mer hållbart Enköping.

Tidigare stipendiater

Stipendiater 2022

Dragmansbosjöns våtmarksförening

Föreningen har genom sitt ideella engagemang arbetat för att återställa sjön så som den var på 90-talet. Föreningen har lyckats samla markägarna i området och genom driv och engagemang bildat den ideella föreningen Dragmansbosjöns våtmarksförening. Detta ideella initiativ bidrar till en hållbar utveckling och värnar den ekologiska mångfalden i området. Ett initiativ som inte hade blivit genomfört utan dessa eldsjälar.

Enköpings Ki-Aikido

Föreningen stärker individen genom att få en inre styrka (Ki) samt en social kompetens i utövandet. Föreningen lär ut konflikthantering samt hur en kan ta sig ur en obehaglig situation som kan uppstå i vardagen och har även utvecklat sin verksamhet och har självförsvarskurs för flickor 0-100 år.

Härnevi hembygdsförening

Föreningen har i flera år på ett föredömligt sätt samlat bygdens folk i projekt som syftar till att vårda områdets kulturarv och iordningställa lättillgängliga besöksmål, till exempel vid den restaurerade Äspuss.

Hörselskadades förening Enköping - Håbo

 Initiativet bidrar till en ökad förståelse för vikten av att hörslingan finns, fungerar och kontrolleras regelbundet. Föreningen gör en teknisk kontroll av hörslingor och ställer frågor om rutiner och skyltning samt ger ofta goda råd. Att ingen ska behöva känna sig utanför i något sammanhang är föreningens motto. Om alla hörselskadade vet att det finns fungerande hörslingor i alla lokaler kommer de också att bli mer aktiva och delta i det sociala livet.