Bidrag till studie­förbund

Samtliga studieförbund som tillhör Upplands läns bildningsförbund med verksamhet i Enköpings kommun.

Syftet med att ge kommunala medel till studieförbunden i Enköping ansluter till statens fyra syften med sitt stöd till folkbildningen. Dessa fyra syften är:

  • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
  • Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
  • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
  • Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Utöver dessa fyra syften är kommunens syfte även att genom stöd till folkbildningen stärka det lokala civilsamhället samt invånarnas möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag i enlighet med Enköping kommuns kulturpolitiska program samt vision.

Ansökans innehåll

Ansökan ska innehålla redovisning av genomförd verksamhet från senaste verksamhetsåret avseende studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram genomförda i Enköpings kommun. Ansökan ska åtföljas av underskrivet kommunsammandrag.

Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan med lokalt måldokument samt fastställd plan för utvärdering, revisionsberättelse, verksamhetsberättelse för verksamheten i Enköpings kommun ska kunna presenteras.

Ansökan om stöd undertecknad av för avdelningen utsedd firmatecknare ska bifogas ansökan.

Om underlag inte finns uppladdade på studieförbundets konto på interbookGO så ses ansökan som ogiltig och kommer ej att handläggas.

Ansökningsplan

Ansökan genomförs digitalt (inget ansökningsformulär utan enbart ladda upp efterfrågade dokumet) på plattformen InterbookGO

  • 30 april - ansökan stängs.
  • Maj - handläggning.
  • Juni - utbetalning.

Information