Uppdatera föreningens uppgifter i InterbookGo

I den här manualen kan du läsa om hur du uppdaterar föreningens uppgifter i InterbookGo.

Föreningens uppgifter i InterbookGo

Det är viktigt att er förening har uppdaterade uppgifter i InterbookGO. En del av dessa uppgifter är direkt knutna till de kommunala bidrag ni kan söka och andra uppgifter är kopplade till föreningsregistret. Det är endast personer med rollen föreningsansvarig som kan ändra föreningens uppgifter i systemet. Föreningens uppgifter hittar du om du klickar på Förening i vänstermenyn.

Uppdatera föreningens grunduppgifter

Föreningens grunduppgifter används för att visas upp i kommunens föreningsregister och underlättar kommunens kommunikation med er som förening. Det är därför viktigt att dessa uppgifter stämmer. Du hittar grunduppgifterna när du klickat på "Förening" i vänstermenyn. Uppdatera föreningens uppgifter direkt i formuläret. Namn, adress, postnummer och stad är obligatoriska fält men fyll gärna i kontaktuppgifter till föreningen och er webbadress också.

Bild som visar hur det ser ut på webbplatsen InterbookGo där man uppdaterar grunduppgifter.

Längre ned på sidan hittar ni ett fält med organisationsnummer och ert plus- eller bankgiro. Av säkerhetsskäl går det inte att ändra direkt i formuläret. Om dessa uppgifter behöver ändras kontakta oss via epost.

Bild som visar hur det ser ut på webbplatsen InterbookGo där man lägger in information om organisationsnummer.

Sätt gärna en bock i rutan och visa era föreningsuppgifter i kommunens föreningsregister. Denna ruta hittar du längre ned på sidan. Det innebär att er förening visas för alla som besöker föreningsregistret samt att er förening visas i kalendern när ni bokat lokal. Ni kan även ladda upp en bild (exempelvis er föreningslogga) som visas i föreningsregistret. Kom ihåg att klicka på den blå knappen "Spara" innan ni lämnar sidan.

Uppdatera föreningens styrelse

Vill ni lägga till eller ta bort styrelsemedlemmar klickar du på fliken Styrelse.

Bild som visar hur det ser ut på webbplatsen InterbookGo där man uppdaterar uppgifter om styrelsen.

Vill du lägga till en ny styrelsemedlem klickar du på den grå rutan uppe till höger som heter "Skapa". Då kommer du till vyn nedan. Välj Typ (ordförande, sekreterare, kassör eller revisor), fyll i personens namn och kontaktuppgifter. När du är klar klickar du på "Spara".

Bild som visar hur det ser ut på webbplatsen InterbookGo där man uppdaterar information om styrelsemedlemmar.

Uppdatera föreningens årshandlingar

Det är viktigt att ni laddar upp era årsmöteshandlingar i InterbookGO. Ni kan inte söka kommunala bidrag eller boka anläggningar till reducerad taxa om dessa inte är uppladdade i systemet. Gör detta så snart efter årsmötet ni kan. För att ladda upp era dokument väljer ni fliken "Dokumenthantering".

Bild som visar hur det ser ut på webbplatsen InterbookGo där man uppdaterar årshandlingar för en förening.

De dokument som ska laddas upp och uppdateras årligen är:

 • Årsmötesprotokollet
 • Protokoll från konstituerande möte om föreningen har sådant alternativt styrelseprotokoll om firmatecknare

De dokument som ska laddas upp vid förändringar:

 • Stadgar
 • Bevis om organisationsnummer
 • Bevis om Plus- eller Bankgiro
 • Alkohol- och drogpolicy (krav för barn och ungdomsverksamhet)
 • Övriga policydokument eller riktlinjer som är styrande för föreningen
 • De dokument som ska laddas upp på förfrågan:
 • Verksamhetsplan
 • Verksamhetsberättelse
 • Revisionsberättelse
 • Ekonomisk redovisning

Klicka på den grå knappen "Bläddra" för att öppna filöverföraren i din dator. Välj det dokument du vill ladda upp. Tänk på att döpa dokumentet till det som det innehåller innan dokumentet laddas upp.

Vill du lägga till flera dokument kan du återigen välja knappen "Bläddra" för att lägga till ytterligare ett dokument.

När du valt de dokument du vill ladda upp avslutar du med att bocka i rutan för att acceptera villkoren och klicka på den blå knappen "Skicka in".

Bild som visar hur det ser ut på webbplatsen InterbookGo där man fyller i uppgifter om dokumenthantering.