Idrotts­stipendium

Stipendierna ska bidra till möjligheten för en enskild idrottare, domare eller ett lag samt ledare att utveckla sin talang och sin förmåga.

Stipendiet kan sökas i eget namn eller nomineras av annan person. Stipendiaten kan använda pengarna till exempelvis fortbildning, studieresor eller andra aktiviteter som främjar stipendiatens utveckling. Det föreligger ingen redovisningsskyldighet. Ansökan ska innehålla motivering och CV.

Vem kan söka idrotts­stipendium?

 • De sökande ska tillhöra en förening med verksamhet i Enköping, eller som domare: ha sin primära bostad i Enköpings kommun. Vid ansökningstidens utgång ska den/de sökande vara aktiva inom sin idrott i Enköping.
 • De sökande ska tillhöra eller bedömas kunna nå nationell toppnivå inom sin idrott.
 • Den sökande ska också bedömas företräda sin idrott på ett föredömligt sätt genom att vara en god kamrat och förebild för andra.

Bedömning av idrotts­stipendierna

 • Jury består av minst två tjänstepersoner från Enköpings kommun samt en eller fler personer från Upplands idrottsförbund. Juryn väljer ut de utövare som bäst passar in på kriterierna och som får stipendiet.
 • Bedömning av ansökningar ska eftersträva att uppnå en jämställd fördelning av stipendierna för att uppmuntra både kvinnliga och manliga utövare.
 • Bedömning av ansökningar ska ta hänsyn till jämlik fördelning av stipendierna med ambitionen att uppmuntra och värdesätta ungdomsengagemang.

Stipendiets fördelning

 • Ett elitidrottsstipendium om 20 000 kronor.
 • Två idrottsstipendier för barn och unga (15-25 år) om 10 000 kronor vardera.

Mottagare av stipendium ansvarar själv för eventuell beskattning om detta skulle vara aktuellt.

Ansökan

Ansökan till idrottsstipendierna 2024 är stängd. Sista datum för ansökan eller nominering var 31 maj.

Utdelning av idrottsstipendierna sker på Trädgårdsdagen den 7 september.

Frågor?

E-post: forening@enkoping.se

Tidigare stipendiater

2023

 • Ilpo Aavisto, Idrottsstipendium - Karate
 • Amanda Berglind och Valdemar Selgeryd, Idrottsstipendium barn och unga - Dans
 • Kajsa Björe, Idrottsstipendium barn och unga - Ridsport

2022

 • Wallby Dragkampsklubbs damlag, Idrottsstipendium - Dragkamp
 • Linn Eriksson Sundling, Idrottsstipendium barn och unga - Tennis
 • Ramze Draw, Idrottsstipendium barn och unga - Brottning

2021

 • Lukas Segersten, Idrottsstipendium - Löpning
 • William Bergman, Idrottsstipendium barn och unga - Bordtennis
 • Oscar Sandberg, Idrottsstipendium barn och unga - Golf