Idrottsstipendium

Stipendierna ska bidra till möjligheten för en enskild idrottare, domare eller ett lag samt ledare att utveckla sin talang och sin förmåga.

Stipendiet kan sökas i eget namn eller nomineras av annan person. Stipendiaten kan använda pengarna till exempelvis fortbildning, studieresor eller andra aktiviteter som främjar stipendiatens utveckling. Det föreligger ingen redovisningsskyldighet. Ansökan ska innehålla motivering och CV.

Vem kan söka idrottsstipendium?

  • De sökande ska tillhöra en förening med verksamhet i Enköping, eller som domare: ha sin primära bostad i Enköpings kommun. Vid ansökningstidens utgång ska den/de sökande vara aktiva inom sin idrott i Enköping.
  • De sökande ska tillhöra eller bedömas kunna nå nationell toppnivå inom sin idrott.
  • Den sökande ska också bedömas företräda sin idrott på ett föredömligt sätt genom att vara en god kamrat och förebild för andra.

Bedömning av idrottsstipendierna

  • Jury består av minst två tjänstepersoner från Enköpings kommun samt en eller fler personer från Upplands idrottsförbund. Juryn väljer ut de utövare som bäst passar in på kriterierna och som får stipendiet.
  • Bedömning av ansökningar ska eftersträva att uppnå en jämställd fördelning av stipendierna för att uppmuntra både kvinnliga och manliga utövare.
  • Bedömning av ansökningar ska ta hänsyn till jämlik fördelning av stipendierna med ambitionen att uppmuntra och värdesätta ungdomsengagemang.

Stipendiets fördelning

  • Ett elitidrottsstipendium om 20 000 kronor.
  • Två idrottsstipendier för barn och unga (15-25 år) om 10 000 kronor vardera.

Mottagare av stipendium ansvarar själv för eventuell beskattning om detta skulle vara aktuellt.

Ansökan

Ansökan för idrottsstipendium 2023 är stängd.

Utdelning av idrottsstipendierna sker på Trädgårdsdagen den 2 september.

Frågor?

E-post: forening@enkoping.se

Tidigare stipendiater

2023

Ilpo Aavisto, Idrottsstipendium - Karate

Amanda Berglind och Valdemar Selgeryd, Idrottsstipendium barn och unga - Dans

Kajsa Björe, Idrottsstipendium barn och unga - Ridsport

2022

Wallby Dragkampsklubbs damlag, Idrottsstipendium - Dragkamp

Linn Eriksson Sundling, Idrottsstipendium barn och unga - Tennis

Ramze Draw, Idrottsstipendium barn och unga - Brottning

2021

Lukas Segersten, Idrottsstipendium - Löpning

William Bergman, Idrottsstipendium barn och unga - Bordtennis

Oscar Sandberg, Idrottsstipendium barn och unga - Golf