Kulturstipendium

Stipendierna ska stödja och uppmuntra enskilda och grupper inom olika konstområden. Det kan vara litteratur, musik, film, bildkonst, teater, dans, folkbildning och konsthantverk.

Kulturstipendium för professionella kulturutövare

 • Stipendiet kan sökas av individ eller grupp som är verksam och bor i eller har koppling till Enköpings kommun.
 • Sökande utför, eller har utfört, värdefulla insatser för konstens och kulturens utveckling i Enköping.
 • Sökande som är i början av sin professionella kulturella verksamhet eller nyligen avslutad konstnärlig vidareutbildning prioriteras.

Bedömning

 • Juryn består av en sakkunnig grupp med specialistkompetens inom olika konst- och kulturområden. Juryn sitter under en fyraårsperiod.

Kulturstipendium för unga

 • Stipendierna kan sökas av barn och unga i åldrarna 15 till 25 år som är aktiva och bor i eller har koppling till Enköpings kommun.

Bedömning

 • Juryn för ungdomsstipendierna består av tjänstepersoner från Enköpings kommun.
 • Stipendierna för ungdomar ska eftersträva att uppnå en jämställd fördelning för att uppmuntra både kvinnliga och manliga kulturutövare.

Ansökan och information

 • Ansökan ska innehålla motivering, konstnärligt CV samt arbetsprover. Arbetsprover kan exempelvis bestå av pdf med fotografier eller text, alternativt länk till rörlig bild, ljudfiler, hemsida eller sociala medier.
 • Mottagare av stipendium ansvarar själv för eventuell beskattning om detta skulle vara aktuellt.

Ansökan och nominering var öppen 1 september - 15 oktober 2023

För frågor kontakta via e-post: kultur@enkoping.se

Kulturstipendiater 2023

 • Erik Thulén, kulturstipendium professionella kulturutövare
 • Andre Sandolf, kulturstipendium barn och unga
 • Yorgi Sayegh, kulturstipendium barn och unga

Motiveringarna till kulturstipendium 2023

Juryn tilldelar Erik Thulén årets kulturstipendium för vuxna med motiveringen: Erik Thuléns konstnärskap präglas av kontraster. Någonting ska skeva och bryta av. Detta gör han i sina performance genom att plocka ut rollspelskaraktärer ur lajvmiljön och interagera i publika sammanhang. I sina träreliefer skildrar han textila föremål, en handduk på en krok eller en draperad gardin. Tyngd och stillhet ger skulpturerna ett sakralt intryck trots att motivet är vardagligt.

Andre Sandolf får årets kulturstipendium för barn och unga med motiveringen: Andre Sandolf drömmer om att utvecklas som keramisk konstnär genom en studieresa till Barcelona. Där vill han studera världsberömd arkitektur och keramik, samt uppleva det sydeuropeiska konst – och kulturlivet. Genom sina studier på Leksands folkhögskola utforskar Andre olika material som keramik, metall och textil. Motiven är inspirerade från naturen och visar på stort engagemang och kunnande. I Andres framtid ser vi en intressant utveckling och en skicklig hantverkare och vi önskar honom en ljus framtid som keramiker.

Yorgi Sayegh får årets kulturstipendium för barn och unga med motiveringen: Yorgi Sayegh besitter en stor musikalisk begåvning och musicerar direkt från hjärtat. Han bidrar till en fin atmosfär i ensemblerummet som leder till glädje för alla i det musikaliska arbetet. Efter många års violinstudier med fina resultat, står Yorgi på egna ben och uppträder runt om i Sverige med sin ensemble Quarter Tone. Med stipendiet vill Yorgi fortsätta att förvalta sitt kulturarv genom att sprida den orientaliska musiken till invånarna i Enköping. Vi ser fram emot att följa hans konstnärskap när han intar Sveriges musikscener.

Tidigare stipendiater

2022

 • Magnus Ludvigsson, Kulturstipendium professionella kulturutövare
 • Tim Eriksson, Kulturstipendium barn och unga
 • Alva Holmstedt, Kulturstipendium barn och unga

2021

 • Hilda Ekeroth, Kulturstipendium professionella kulturutövare
 • Tilde Lindman, Kulturstipendium barn och unga
 • Isaac Östberg, Kulturstipendium barn och unga

2020

 • Mattias Käck, Kulturstipendium professionella kulturutövare
 • Melvin Gustafsson, Kulturstipendium barn och unga
 • Felicia Wibom, Kulturstipendium barn och unga