Utställningar på Enköpings museum

På Enköpings museum kan du besöka flera olika utställningar, från stenålder till nutid. Vi har både permanenta och aktuella utställningar.

Borta bra men Hemsta bäst – Einar Kjellén och hällristningarna

Sommarutställning om Enköpings fascinerande hällristningar och om upptäckaren Einar Kjellén. I samarbete med Eva Kjellén.

Utställningen är öppen 14 juni – 1 november

Forntiden

En utställning om Enköpingstraktens förhistoria. Området kring Enköping har varit bebott under mycket lång tid. Vartefter landet höjde sig och vattnet drog sig undankom fler och fler människor till trakten.

Utställningen visar fynd från stenålder, bronsålder och järnålder. Det är berättelsen om dessa människor, deras ting, liv och uttolkare.

Utställningen finns på våning ett på museet.

Himmel och jord

Bild på en modell på himmel och jord

Foto: Thomas Henrikson

En utställning om Enköpingstraktens kulturhistoria.

Under medeltiden hade kyrkan en stor del i människors liv. I staden fanns också ett franciskanerkloster.

Utställningen berättar om klostret, om odling och annat dagligt liv i Enköping från medeltid till 1700-tal.

Den berättar också om medeltidens märkliga kyrkmåleri med spelmän och marknadsgycklare vid sidan om helgon och martyrer. Krucifix och andra snidade träskulpturer kompletterar bilden av medeltidens helighet.

Utställningen finns på våning ett på museet.

Industrialism

Utställning om Enköpings industrialisering från det sena 1800-talet till 1960-talet.

Utställningen finns på våning två på museet.

Kammaren

Ett bostadsrum från tiden kring 1900.

Hur ett rum i ett bostadshus i staden kunde se ut åren kring sekelskiftet 1900. Kommer du och tittar på museet får du se att detta kan vara både matrum, sovrum och arbetsrum på en gång. Sängen är utdragbar och symaskinen står framför fönstret.

Utställningen finns på våning två på museet.

Soldat i Enköping

Enköpings militära historia.

Människor har i olika tider skyddat sig mot angrepp eller själva gett sig ut att kriga. Från bronsåldern byggdes fornborgar, som kan ses som det första organiserade försvar som vi ser spår av.

Utställningen finns på våning två på museet.

Vilka har krigat?

För drygt tusen år sedan gav sig vikingar ut på räder västerut, mot England och Irland. Olika svenska kungar har sedan medeltiden krävt att befolkningen ställer upp med män till deras arméer, ibland ihop med avlönade legoknektar. Folk protesterade mot tvångsutskrivningar av soldater och ett nytt system behövdes.

Livet i soldattorpet

Från slutet av 1600-talet var det indelta soldater som slogs när Sverige gick ut i krig. Att vara soldat var ett uppdrag som en man tog på sig och fick husrum, ett torp och viss betalning som lön. Soldaten hade ofta en familj som levde i torpet, odlade marken omkring, satte potatis och levde som många andra på landsbygden. När soldaten var iväg på övningar fick dock soldathustrun och barnen sköta om det lilla jordbruket på egen hand. I Enköpings kommun har det funnits hundratals soldattorp.

Nya tider, ny militär

Under 1800-talet förändrades den militära organisationen och de indelta soldaterna fasades ut. Istället infördes systemet med värnplikt. Under andra världskriget fattades beslutet att bygga en garnison i Enköping. Det blev P1, pansarregementet som kom att påverka staden under sina ca 40 år i Enköping. 1980 lades P1 ned och två år senare, 1982 flyttade S1, signalregementet, hit från Uppsala. 1 januari 2007 omformades S1 till dagens Ledningsregemente.

Fotnot: Indelta armén var den del av den svenska armén som före 1901 uppsattes genom rustning och så kallad rotering.

Stadens rum

Stadens rum innehåller olika miljöer som skildrar Enköping.

Vad är en stad för dig? Vad tycker du är en typisk stadsmiljö? Hur såg staden Enköping ut för hundra år sedan?

I Stadens rum har olika miljöer byggts upp som skildrar vardag i staden ur olika perspektiv.

Tiden är sekelskiftet 1900 och platsen är Stora torget och bakgårdar däromkring.

Utställningen finns på våning två på museet.

Statarrummet

Bild från Enköpings museum som visar hur ett statarrum såg ut.

Foto: Thomas Henrikson

Statarrummet visar hur statares villkor kunde se ut.

Statare var jordbruksarbetare, ett gift par som hade anställning på en gård. I Statarrummet berättar vi genom texter och fotografier om hur en familj kunde flytta runt med det lilla de ägde mellan olika gårdar i Enköpings-trakten för att kunna försörja sig ännu ett år.

Systemet med statare avskaffades inte förrän 1945.

Utställningen finns på våning två på museet.

Kommande utställningar

Kontakta antikvarie Johan Linder, Enköpings museum.

Telefonnummer: 0171-62 65 01

E-post: johan.linder@enkoping.se

Relaterad information