Personalutskottet

Här kan du ta del av personal­utskottets kallelser och protokoll. Du kan också hitta kontaktuppgifter och sammanträdesdatum.

Personalutskottets ansvarsområden är i huvudsak:

  • Utveckla förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.
  • Övergripande inriktning och utveckling av kommunens personalpolitik.
  • Samordna kommunens agerande som arbetsgivare.
  • Arbetsgivarens övergripande inriktning i löneförhandlingar.

Personalutskottet består av 3 ledamöter och 3 ersättare. De tre ledamöterna utgörs av kommunstyrelsens presidium. Kommunstyrelsens ordförande är också ordförande i personalutskottet.

Sammanträdesdatum 2024

  • 21 februari (inställt)
  • 29 maj
  • 18 september
  • 20 november

Sammanträdena startar klockan 8.30.

Insyn och kontaktuppgifter

Kallelser och protokoll

Cirka en vecka inför politiska möten publiceras kallelser med dagordning. Senast två veckor efter mötet publiceras ett protokoll med alla beslut. På denna sida finns kallelser och protokoll från 2022 och framåt. Dokument som är äldre kan du beställa via kommunens diarium.