Krisledning och samverkan

Kommunen har en funktion för krisledning och samverkar med andra aktörer, både inför och under en kris.

Kommunens verksamheter ska vara förberedda

Enköpings kommun har hela tiden ett ansvar att se till att kommunala verksamheter är väl förberedda för en kris eller svår samhällsstörning.

Samarbeten

Kommunen ingår i ett regionalt samverkansnätverk, C-sam. Det ska öka länets förutsättningar att hantera krissituationer. Där ingår Uppsala läns åtta kommuner, polisen, region Uppsala och länsstyrelsen.

Enköpings kommun är också med i en samverkansgrupp som heter 4M. 4M innefattar de fyra städerna närmast Mälaren: Västerås, Enköping, Eskilstuna och Strängnäs.

Krisstöd (POSOM)

Det psykiska och sociala omhändertagandet är en viktig del av att hantera en kris. Därför ska Enköpings kommun ha en särskild grupp för detta, en så kallad POSOM-grupp. POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och kriser.

Just nu arbetar vi med att sätta samman och utbilda denna grupp. I gruppen kommer personer från flera förvaltningar ingå. Även polisen, Svenska kyrkan, Enköpings lasarett och räddningstjänsten kommer delta.

POSOM ska kunna kallas in när samhällets ordinarie resurser inte räcker till. Det kan vara vid en stor olycka, katastrof, kris eller omfattande säkerhetshändelse.

Det är ovanligt att POSOM-gruppen är aktiv på olycksplatsen. Oftast upprättas ett stödcentrum på en annan plats.

Detta händer vid olika typer av kriser

Vi har samlat exempel på hur kommunen och du själv ska agera, både inför och när krisen kommer. Vid en större händelse kommer Enköpings kommun att göra sitt bästa för att du ska få den information som kan vara viktig för dig.

Relaterad information