Över­förmyndar­nämnden

Överförmyndarnämnden ser till att kommuninvånare som har behov av det får en ställföreträdare. Nämnden ska även se till att gode män, förvaltare och förmyndare sköter sina uppdrag.

Överförmyndarnämnden har ingen egen förvaltning, utan får från den 1 maj 2017 stöd av den länsgemensamma överförmyndarförvaltningen i Uppsala.

Vanliga frågor

När sammanträder överförmyndarnämnden?

Under 2018 sammanträder överförmyndarnämnden 23 januari, 20 februari, 20 mars, 24 april, 22 maj, 19 juni, 21 augusti, 18 september, 23 oktober, 20 november och 11 december.

Vad betyder ÖFN?

ÖFN är en förkortning av överförmyndarnämnden.

Fördjupning