Valnämnden

Valnämnden i Enköpings kommun ansvarar för att genomföra val i kommunen till riksdag, region, kommun och Europaparlamentet.

Nämnden styrs av en ordförande och en vice ordförande samt ytterligare tre ledamöter och fem ersättare.

Valnämnden har ingen egen förvaltning, utan får stöd av kommunledningsförvaltningen.

Sammanträdesdatum 2024

Valnämndens sammanträden under 2024, förutom den preliminära onsdagsräkningen, startar klockan 14. Sammanträdena hålls på Linbanegatan 12.

  • 22 januari
  • 19 februari
  • 18 mars
  • 22 april
  • 20 maj
  • 12 juni (Ändrad tid: Vi startar klockan 09.00.)
  • 23 september
  • 11 november

Insyn och kontakt

Kallelser och protokoll

Cirka en vecka inför politiska möten publiceras kallelser med dagordning. Senast två veckor efter mötet publiceras ett protokoll med alla beslut. På denna sida finns kallelser och protokoll från 2022 och framåt. Dokument som är äldre kan du beställa via kommunens diarium.

Relaterad information