Kommunens förvaltningar

Här finns information om hur du kontaktar kommunens chefer och förvaltningar.

Kommun­lednings­förvaltningen

Kommunledningsförvaltningen arbetar med strategi, ledning och samordning mellan kommunens förvaltningar och bolag.

Kommunledningsförvaltningen tar även fram underlag till beslut åt kommunstyrelsen. Förvaltningen ansvarar för intern service till samtliga kommunens förvaltningar samt i förekommande fall kommunens bolag. I kommunledningsförvaltningen ingår även kontaktcenter som ger service till kommuninvånare, besökare, företagare och föreningar inom alla kommunens verksamhetsområden.

Kontaktinformation

Vill du komma i kontakt med förvaltningen kan du kontakta kommunens kontaktcenter.

Adresser

Förvaltningen sitter på två olika platser:

  • Linbanegatan 12, plan 1 och 2
  • Kungsgatan 39, kontaktcenter

Politiska nämnder

Kommundirektör

Daniel Jansson-Hammargren

E-post: daniel.jansson-hammargren@enkoping.se

Biträdande kommundirektör

Hannu Högberg

E-post: hannu.hogberg@enkoping.se

Näringslivsavdelningen

Näringslivschef, Anna Holmström

E-post: anna.holmstrom@enkoping.se

Ekonomiavdelningen

Ekonomichef, Daniel Nilsson

E-post: daniel.nilsson@enkoping.se

Avdelningen för ledningsstöd

Kansli- och utredningschef, Åsa Olsson

E-post: asa.olsson@enkoping.se

Trygghets- och säkerhetsavdelningen

Trygghets- och säkerhetschef, Marcus Wennerström

E-post: marcus.wennerstrom@enkoping.se

HR- och löneavdelningen (Human Resources)

HR-chef, Linda Ahlsén

E-post: linda.ahlsen@enkoping.se

Lönechef, Annicka Bernholtz Jonasson

E-post: annicka.bernholtz.jonasson@enkoping.se

Kommunikations­avdelningen

Kommunikationschef, Cecilia Toresäter

E-post: cecilia.toresater@enkoping.se

It- och digitaliserings­avdelningen

Digitaliseringschef, Magnus Nideborn

E-post: magnus.nideborn@enkoping.se

Inköpsavdelningen

Inköpschef, Laila Eklund

E-post: laila.eklund@enkoping.se

Miljö- och byggnads­förvaltningen

Kontaktinformation

Vill du komma i kontakt med förvaltningen kan du kontakta kommunens kontaktcenter.

Besöksadress vid bokade besök

Kungsgatan 39.

Besöksadress för övriga ärenden

Kungsgatan 39 (kommunens kontaktcenter)

Postadress

745 36 Enköping

Politisk nämnd

Förvaltningschef

Magnus Holmberg Muhr

E-post: magnus.holmberg.muhr@enkoping.se

Byggavdelningen

Avdelningschef, Christina Gortcheva

E-post: christina.gortcheva@enkoping.se

Kart-och GIS-avdelningen

Avdelningschef, Örjan Mattsson

E-post: orjan.mattsson@enkoping.se

Miljöavdelningen

Avdelningschef, Linda Jacobson

E-post: linda.jacobson@enkoping.se

Samhälls­byggnads­förvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med samhällsbyggnad och samhällsutveckling. Förvaltningen ansvarar för:

  • kommunalt vatten och avlopp
  • kommunens fastigheter
  • gator inom tätorterna
  • parkmiljöer
  • lokalvård i kommunens fastigheter
  • måltider för förskola, skola och inom vård och omsorg.

I uppdraget ingår också detaljplanearbete och markberedskap för bostäder och arbetsplatser.

Kontaktinformation

Vill du komma i kontakt med förvaltningen kan du kontakta kommunens kontaktcenter.

Adress

Gnejsgatan 8, Enköping

Politisk nämnd

Tillförordnad förvaltningschef

Danielle Littlewood

E-post: danielle.littlewood@enkoping.se

Fastigheter

Fastighetschef Emanuel Olofsson

E-post: emanuel.olofsson@enkoping.se

Måltidsservice

Kostchef, Viktoria Grönholm

E-post: viktoria.gronholm@enkoping.se

Allmän plats (tidigare park, gata och trafik)

Verksamhetschef för Allmän plats, Carina Elliott

E-post: carina.elliott@enkoping.se

Planer

Chef för strategisk planering, Patrik Holm

E-post: patrik.holm@enkoping.se

Mark och exploatering

Mark- och exploateringschef, Anna Ahrling

E-post: anna.ahrling@enkoping.se

Staben

Stabschef, Frida Magnusson

E-post: frida.magnusson@enkoping.se

Vatten och avlopp

VA-chef, Anna Johansson

E-post: anna.johansson.a@enkoping.se

Social­förvaltningen

Socialförvaltningen ansvarar för att du som invånare får det stöd och den hjälp som du har rätt till enligt socialtjänstlagen, när du behöver det.

Besöksadress

Källgatan 4–6, Enköping

Politisk nämnd

Förvaltningschef

Socialchef, Jonas Bomas

E-post: jonas.boman@enkoping.se

Verksamhetsområde öppenvård och myndighet

Verksamhetschef, Ann-Marie Nilsson

E-post: ann-marie.nilsson@enkoping.se

Administrativa enheten

Administrativ chef, Kenny Jonsson

E-post: kenny.jonsson@enkoping.se

Upplevelse­förvaltningen

Upplevelseförvaltningen erbjuder invånarna och turister en mångfald av upplevelser och mötesplatser.

Kontaktinformation

Vill du komma i kontakt med förvaltningen kan du kontakta kommunens kontaktcenter.

Adress

Linbanegatan 12, Enköping

Politisk nämnd

Förvaltningschef

Jonas Nyström

E-post: jonas.nystrom@­enkoping.se

Kultur

Verksamhetschef, Anna Habbe

E-post: anna.habbe@enkoping.se

Idrott och fritid

Verksamhetschef, Christopher Hoerschelmann

E-post: christopher.hoerschelmann­@enkoping.se

Utbildnings­förvaltningen

Utbildningsförvaltningen utbildar barn och elever, från förskola till vuxenutbildning.

Kontaktinformation

Vill du komma i kontakt med förvaltningen kan du kontakta kommunens kontaktcenter.

Adress

Linbanegatan 12, Enköping

Politisk nämnd

Förvaltningschef

Linda Lindahl

E-post: linda.lindahl@enkoping.se

Förskola

Verksamh​​etschef, Elisabeth Ståhl

E-post: elisabeth.stahl@enkoping.se

Grundskola

Linda Lindahl (tillförordnad)

E-post: linda.lindahl@enkoping.se

Gymnasium

Rektor, Daniel Hellström

E-post: daniel.hellstrom@enkoping.se

Stöd och utveckling (inklusive tillsyn)

Verksamhetschef, Maria Leonardsson

E-post: maria.leonardsson@enkoping.se

Vuxenutbildnings­centrum

Verksamhetschef, Carina Westh

E-post: carina.westh@enkoping.se

Utbildningskontoret

Administrativ chef, Ulrika Björn

E-post: ulrika.bjorn@enkoping.se

Vård- och omsorgs­förvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen ska ge vård, omsorg och service med rätt kvalitet och ett gott och respektfullt bemötande. Vår verksamhet bedrivs i enskilda hem/särskilda boenden utifrån den enskildes behov, och där arbetar medarbetare med olika ansvar.

I Hantverkshuset sitter vård- och omsorgsförvaltningens stab och ledning, avgiftshandläggare, biståndshandläggare, ekonomer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och it-stöd.

Du är alltid välkommen om du har en fråga som rör vård och omsorg.

Kontaktinformation

Vill du komma i kontakt med förvaltningen kan du kontakta kommunens kontaktcenter.

Besöksadress

Rådhusgatan 8, Enköping

Öppettider

  • Dagtid, helgfria vardagar
  • Lunchstängt klockan 12–13

Politisk nämnd

Förvaltningschef

Lotta Tronêt

E-post: lotta.tronet@enkoping.se

Verksamhetsstöd

Tillförordnad administrativ chef, Lotta Tronêt

E-post: lotta.tronet@enkoping.se

Hälsa och sjukvård

Verksamhetschef, Sirpa Huisman

E-post: sirpa.huisman@enkoping.se

LSS och socialpsykiatri

Verksamhetschef, Mikael Gustvsson Roxell

E-post: mikael.gustavsson.roxell@enkoping.se

Myndighet, kvalitet och utveckling

Till exempel bistånd, anhörigkonsulent och personliga ombud.

Verksamhetschef, Agnetha Resin

E-post: agnetha.resin@enkoping.se

Äldreomsorg och hemtjänst

Verksamhetschef, Maria Palm

E-post: maria.palm@enkoping.se