Nätverks­laget

När du har bekymmer kan det vara många runt dig som oroar sig för dig. Då kan det vara bra att träffas och prata.

Om Nätverkslaget

Om du har bekymmer kan det vara många som oroar sig för dig. Då kan det vara bra att träffas. I Nätverkslaget hjälper vi dig att bjuda in de viktiga personerna i ditt liv till ett möte för att skapa bra samtal. Det kan vara familjen, arbetskamrater, skolkamrater, vänner, grannar, lärare och andra professionella.

Syftet kan vara att:

 • förbättra samarbetet
 • dela information, idéer och tankar
 • klargöra roller i fortsatt gemensam planering
 • öppna upp för förändring

Det kan vi hjälpa dig med

Vi kan hjälpa dig när:

 • du har bekymmer och det är många som oroar sig, bryr sig om eller har idéer om olika lösningar,
 • det finns flera synsätt på bekymret,
 • du behöver stöd att samla viktiga personer från ditt privata och/eller professionella nätverk att samtala under lugna former med samtalsledare.

Så går det till

 • När du vill ha vår hjälp börjar vi med en träff med bara dig där vi pratar om syftet med nätverksmötet och vilka du vill bjuda in.
 • Vi kallar personerna du vill bjuda in och ordnar med lokal.
 • Mötet hålls i en strukturerad form och leds av två fristående ledare från Nätverkslaget. Ledarna har utbildning och erfarenhet av att leda nätverksmöten.
 • Vid mötet finns det tid för att alla ska hinna berätta och lyssna på varandra. En fikapaus är också inplanerad.
 • Allt är kostnadsfritt och vi har tystnadsplikt.

Kontakta oss

Om du har frågor eller vill boka en tid med oss är du välkommen att kontakta vår samordnare.

Fredrik Hjortman

Telefon: 0171-62 71 63

E-post: fredrik.hjortman@enkoping.se