Samordnade insatser från vården och social­tjänsten

En samordnad individuell plan (SIP) ger överblick och kontroll över de insatser du får från vården och socialtjänsten.

Vad är en samordnad individuell plan?

En samordnad individuell plan (SIP) tydliggör ansvarsfördelningen mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården när du har behov av insatser från båda. Syftet med planen är att:

  • du får vara med och bestämma hur du vill ha det
  • du, din familj och andra berörda får en överblick över dina vård- och stödinsatser
  • insatserna samordnas utifrån vad som blir bäst för dig.

Kan jag få en samordnad individuell plan?

Ja, om du får hjälp från både socialtjänsten och vården och något av följande stämmer:

  • insatserna behöver ges samtidigt eller i särskild ordning
  • du skrivs ut från sjukhus med fortsatt behov av hjälp
  • du behöver få klarhet i vem som gör vad.

Ska jag vara med?

För att passa just dig, är det viktigt att planen tas fram tillsammans med dig. Närstående kan också delta om du vill. Gäller det ett barn, är du som vårdnadshavare med i planeringen och ser tillsammans med övriga deltagare till att barnet kan göra sin röst hörd på en nivå som passar barnets ålder och mognad. Från 15 års ålder kan du själv begära en samordnad individuell plan, utan vårdnadshavares godkännande eller medverkan.

Hur går det till?

Be någon som du har kontakt med inom vården eller socialtjänsten att kalla till ett gemensamt möte. Det kan till exempel vara en sjuksköterska, kurator eller biståndshandläggare. Ni bestämmer tillsammans vilka som ska bjudas in till mötet där planen tas fram.

Initiativet till mötet kan också tas av någon annan, till exempel en närstående, skolan eller Försäkningskassan. Din individuella plan kan dock bara upprättas med ditt samtycke och andra kan bara medverka om du tillåter det.

Utifrån dina önskemål och behov samt insatsernas karaktär, utses en person från vården eller socialtjänsten till ansvarig samordnare vid mötet. Samordnaren dokumenterar arbetet och följer upp planen tillsammans med dig.