Gläntans omvårdnad­s­boende

Gläntan ligger mitt i Fjärdhundra samhälle som omges av ett vackert och fridfullt jordbrukslandskap.

Här finns närhet till livsmedelsbutik, natursköna områden och idrottsplats.

Du ska känna trygghet och delaktighet

På Gläntan utgår vi från att alla människor vill uppleva mening med livet och ha en god livskvalitet, även när vi blir äldre och behöver stöd av andra i vardagen.

På Gläntan finns 32 lägenheter fördelat på fyra grupper, med åtta lägenheter i varje grupp. Varje grupp har gemensamma utrymmen som mat- och allrum samt en stor balkong och uteplats i anslutning till dessa utrymmen.

Du som bor på och besöker Gläntan ska känna trygghet genom att personalen visar respekt och omtanke. Tillsammans med dig och dina anhöriga utformar vi det stöd och den hjälp som du behöver för att din vardag ska kännas meningsfull.

Vår önskan är du kommer med synpunkter som kan leda till förbättringar för dig utifrån våra förutsättningar. Vi ser också fram emot den kunskap och det stöd vi kan få från dina anhöriga. Vårt mål är att vi tillsammans skapar en trevlig vardag på Gläntan.

Lägenheterna består av ett rum med kokvrå, hall, toalett och balkong eller uteplats. Verksamheten tillhandahåller höj- och sänkbar säng med madrass, allt övrigt får du ta med.

Boendet är alltid bemannat dygnet runt av vårdpersonal. Sjuksköterska finns på plats dagtid, måndag till fredag, därefter finns joursköterska att tillgå vid behov.

Jag och mina medarbetare önskar dig varmt välkommen!

Vi finns här för dig!

Jenny Andersson, resultatenhetschef

Boendet

Gläntan är ett tvåvåningshus med 32 lägenheter fördelat på fyra grupper; Aspen, Björken, Eken och Linden. Björken är en boendegrupp för personer med demenssjukdom. Lägenheterna har kokmöjlighet, badrum samt balkong eller uteplats. De boende möblerar lägenheterna med egna möbler och tillhörigheter. En höj- och sänkbar säng med madrass ingår.

Vår strävan är att du som bor här ska uppleva att varje dag är unik utifrån dina förutsättningar och önskemål. Personalen arbetar utifrån ett salutogent synsätt med fokus på den enskilde. Alla som bor på Gläntan har en kontaktman bland personalen för att uppnå trygghet och kontinuitet. Kontaktmannen fungerar som ett stöd i vardagen och är också en naturlig länk till anhöriga. Ansvarig läkare besöker Gläntan en gång i veckan samt vid behov. Jourläkare finns på akuten och kan kontaktas dygnet runt. Sjuk­sköterska finns på Gläntan dagtid därefter finns tillgång till jour­sjuksköterska. Boendet har teamarbete med sjukgymnast och arbetsterapeut för paramedicinska bedömningar och ordination av tekniska hjälpmedel.

Att tänka på vi inflyttning

Vad du behöver ta med dig

När du flyttar in i din nya lägenhet behöver du ha med dig:

 • sängkläder
 • handdukar samt badlakan
 • duschdraperi, om så önskas
 • tvättkorg
 • hygienartiklar, tandborstmugg, nagelsax, febertermometer
 • kläder, tofflor och skor
 • möbler och gardiner
 • husgeråd
 • sopborste, sopskyffel och papperskorg
 • och annat som du behöver i ditt dagliga liv.

Hyreskontrakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen på kommunen ansvarar för hyreskontrakten på Gläntan. Det är hos dem som du tecknar ditt hyreskontrakt. Det är även samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för en eventuell uppsägning av lägenheten.

Om du ska ansöka om bostadstilllägg hos försäkringskassan behöver du skicka med en kopia på hyreskontraktet tillsammans med din ansökan.

I omvårdnadsavgiften ingår:

 • toalettpapper
 • tvättlappar
 • engångshandskar
 • avfallspåsar
 • städmaterial
 • tvättmedel
 • glödlampor till fast belysning i badrum, kök, garderob.

Nycklar

Nycklar till lägenheten kvitteras ut och återlämnas till ansvarig personal där du bor.

Hemförsäkring

När du flyttar in i lägenheten ansvarar du själv för att teckna en hemförsäkring.

TV

TV-licensen ingår för närvarande i hyran. Om du vill ha fler kanaler än basutbudet så beställer du dem själv.

Telefon

Om du vill ha telefon i lägenheten beställer du det hos valfri operatör.

Privata medel

Ha gärna en mindre summa pengar hemma för löpande utgifter. Pengarna ska räcka till bland annat inköp av förbrukningsartiklar, hårvård, fotvård, sjukresor och sjukhusbesök.

Kommunens verksamheter har rutiner för att kunna ta hand om privata medel om du behöver stöd med det.

Ekonomiska frågor

Har du frågor och/eller funderingar kring bland annat avgifter och fakturor är du välkommen att kontakta Marlene Hellbom.

Telefon: 0171-62 56 70

Kontaktperson

För att skapa trygghet, kontinuitet och självbestämmande utses en kontaktman från omvårdnadspersonalen. Ni planerar tillsammans för det stöd och den hjälp du behöver. Kontaktmannen upprättar en överenskommelse med dig, och om du vill, dina anhöriga utifrån biståndsbeslutet och dina behov. Det går bra att byta kontaktman om du vill.

Anhörig

Till Gläntan är du som anhörig välkommen när du vill. Vi vill hjälpa er att skapa möjligheter att umgås. Prata med oss om era önskningar och behov så hjälps vi åt med dem.

Anhörigträffar och gårdsråd

På Gläntan anordnas anhörigträff och gårdsråd regelbundet. Dessa träffar är till för att öka din delaktighet i verksamheten samt att påverka olika aktiviteter. Här kan du få information samt ta upp synpunkter och idéer.

Exempel på frågor som kan diskuteras på anhörigträffar är:

 • omvårdnaden, hjälpen och stödet
 • aktiviteter
 • boendets lokaler

Syftet med gårdsråd är att skapa inflytande och delaktighet på träffpunkten, samt att skapa ett mötesforum för alla som är delaktiga i aktiviteter på träffpunkten och Gläntan.

Exempel på frågor som kan diskuteras är:

 • träffpunktens verksamhet
 • gemensamma aktiviteter på träffpunkten och Gläntan
 • samverkan mellan olika aktörer

Mat

Du kan själv välja att äta i gemensam matsal eller i din lägenhet. Maten tillagas i Fjärdhundraskolans kök, som ligger cirka 100 meter från Gläntan.

Fotografering

Vi fotograferar gärna aktiviteter som hjälp till att minnas trevliga stunder. Som kund och anhörig behöver du ta ställning till hur vi kan använda fotografierna och ge ett skriftligt godkännande för det.

Basala hygienrutiner

Omvårdnadspersonalen använder vid omvårdnadsarbete handsprit, handskar och plastförkläden för att undvika smittspridning.

Hemsjukvård

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska finns på boendet vid behov av hälso- och sjukvårdsinsatser. Omvårdnadsarbete utförs av omvårdnadspersonal med stöd och hjälp av sjuksköterska och rehabteam. Husläkare från Fjärdhundra läkarmottagning är knuten till boendet. Läkaren besöker boendet regelbundet och gör vid behov kostnadsfria hembesök. Du kan välja att lista dig hos den läkaren eller behålla den husläkare du har.

God kvalitet

Vi strävar efter att du ska bibehålla god hälsa. Till hjälp använder vi oss av olika kvalitetsregister som du kommer att bli erbjuden att delta i. Tillsammans med husläkaren görs läkemedelsgenomgång en gång om året.

Tandvård

När du flyttar till Gläntan erbjuds du en kostnadsfri munhälsobedömning varje år. Den utförs av en tandhygienist som besöker dig ett par gånger varje år.

Tandhygienist ger råd om tand- och munvård. Även omvårdnadspersonal och sjuksköterska informeras för att kunna ge dig det stöd du eventuellt behöver. Med hjälp av ett tandvårdsintyg minskar kostnaderna för tandvård.

Besök hos tandläkare och tandhygienist ingår i landstingets högkostnadsskydd. Detta gäller oavsett vilken tandläkare eller tandhygienist du väljer att gå till.

Kontakt

Resultatsenhetschef

Jenny Andersson
Telefon: 0171-62 65 45 (vardagar, dagtid)
E-post: jenny.andersson.d@enkoping.se

Adress

Gläntans omvårdnadsboende
Skolvägen 8–10
749 70 Fjärdhundra

Sjuksköterska Gläntan

Telefon: 0171-62 65 11 eller 0171-62 65 23 (vardagar, dagtid)

Sjuksköterska Fjärdhundra hemtjänst

Telefon: 0171-62 61 36 (vardagar, dagtid)

Telefonnummer till grupperna

Aspen: 0171-62 6512
Björken: 0171-62 6513
Eken: 0171-62 65 14
Linden: 0171-62 65 15
Nattetid: 0171-62 65 13