Tallgårdens om­vårdnads­boende

Tallgården ligger i Grillby. Det ligger centralt i den gamla jordbruksbygden som utgör norra Trögd.

Bild på Äldreboendet Tallgården i Enköping.

Fakta om boendet

  • Adress: Villbergabyvägen 1, 749 51 Grillby
  • Telefon: 0171-62 59 88
  • Antal platser: 35
  • Driftsform: Offentlig
  • Huvudman: Enköpings kommun
  • Så tycker kunderna: 80 procent positiva svar, 20 procent neutrala eller negativa svar. *

Organisation

Boendet är indelat i fyra enheter. En enhet är speciellt inriktad på personer med demenssjukdom.

Boende- och utemiljö

Tallgården ligger söder om Enköpings tätort. Det ligger centralt i den gamla jordbruksbygden som utgör norra Trögd.

Omvårdnadsboendet har 35 lägenheter som är fördelade på fyra enheter. En av enheterna, som har åtta platser, är speciellt inriktad på personer med demenssjukdom.

Vi har en stor trädgård med hönshus och växthus. Hönsen finns där maj till augusti. I växthuset odlar vi grönsaker hela sommaren. I trädgården har vi bland annat rabarber, jordgubbar och körsbär. Runt boendet löper en gångväg med bänkar som bjuder in till vila.

Måltider

Lunchen och middagen får vi varm från köket på Westerlundska gymnasiet. Frukost och mellanmål gör vi själva på plats.

Aktiviteter

Våra medarbetare ordnar aktiviteter av olika slag utifrån de boendes önskemål. Aktiviteterna kan vara gemensamma eller enskilda. Villberga pastorat är mycket engagerade i vårt boende och bjuder in till sång, musik och gudstjänster.

Bemanning

Boendet är bemannat dygnet runt. Vi har en husläkare som är kopplad till boendet som du också har möjlighet att välja som din husläkare.

Film om Tallgården

I filmens beskrivning på YouTube hittar du också en textversion av filmen.

Kontakta oss

Resultatenhetschef

Namn: Camilla Johansson-Eltermann
Telefon: 0171-62 59 88 (klockan 7.30–16.30 vardagar)
E-post: camilla.johansson-elterman@enkoping.se

Enhetschef

Constanze Zietmann
Telefon: 0171-62 62 61
E-post: constanze.zietmann@enkoping.se

Sjuksköterska

Telefon: 0171- 62 62 22, 0171-62 57 06 (klockan 7–16 vardagar)

Enheterna

Solvändan

Telefon: 0171-62 62 45

Gullvivan

Telefon: 0171- 62 62 46

Violen

Telefon: 0171- 62 62 47

Solrosen

Telefon: 0171-62 62 48

Nattpersonal

Telefon: 0171-62 62 45

Telefon: 0171- 62 62 47

* Socialstyrelsen gör en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten på äldreboenden som heter "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen". Statistiken som presenteras kommer från 2022 års enkätundersökning.

Relaterad information