Blomlådor och mobila farthinder på gatan

Av säkerhetsskäl har vi tagit bort möjligheten att ansöka om blomlådor och mobila farthinder på gatan. Vi arbetar med att göra gatorna trafiksäkra på andra sätt. 

Blomlådor och mobila farthinder

Vi använder inte längre blomlådor eller andra mobila farthinder. Anledningen är att de kan flyttas och då bidra till trafikolyckor. Vi har därför av samma anledning tagit bort möjligheten att ansöka om att få ställa ut blomlådor eller farthinder på kommunala gator. 

Om du ställer ut ett eget farthinder på en kommunal gata är det egenmäktigt förfarande och förbjudet. Vi har då rätten att ta bort hindren utan att ersätta den som ställt ut dem. 

Vi gör hastighets­mätningar

Vi arbetar med att göra hastighetsmätningar på våra gator. Beroende på mätningarnas resultat utreder vi om det behövs en åtgärd på gatan, och isåfall vilken typ. 

Vanligtvis anlägger vi inte farthinder på gator där hastighets­begränsningen redan är 30 kilometer i timmen. Vi måste avväga hur stor effekt på hastigheten en åtgärd har i förhållande till kostnaden för anläggandet, drift och underhåll samt livslängd. Därför kan vi sällan tillmötesgå alla önskemål.

Boende bidrar till hastigheten

På många mindre gator är det till stor del de boende själva som utgör trafikanterna och ett första steg är att prata med sina grannar, bostadsrättsföreningen eller samfälligheten.

Enligt trafikförordningen har alla bilister ett ansvar att anpassa sin hastighet efter rådande situation och trafikregler. Höga hastigheter är ett polisiärt ärende och därför rekommenderar vi att boende kontaktar polisen.

En gata eller väg är ingen lekplats oavsett trafikmängd

Tänk på att en gata eller väg inte är en säker lekplats för barn, även om den är liten och har lite trafik. 

Det är föräldrarnas ansvar att se till att barn inte leker på gatan, då det utgör en säkerhetsrisk för barnen. Barn uppnår ett trafikmoget beteende först i tolvårsåldern. Därför bör barn endast vistas i trafik med vuxet sällskap.

Relaterad information