Felparkering

Om du parkerar fel i Enköpings kommun kan du få en parkeringsanmärkning eller kontrollavgift. 

Parkeringsanmärkning och kontrollavgift

Det finns tre olika sorters gula lappar en parkeringsvakt kan utfärda. De är parkeringsanmärkningar, kontrollavgifter och infolappar. 

Du hittar uppgifter på den gula lappen om vart du ska betala, samt ditt OCR/ärendenummer.

Observera att det finns en QR-kod för smidigare betalning som alternativ. Här kan du betala med kort, swish eller med delbetalning. Leverantören tar ut en kostnad på 19 kronor som läggs till på det ursprungliga beloppet om du använder detta alternativ. 

Informationslapp

En informationslapp är ett sätt för parkeringsvakten att uppmärksamma dig på någonting. Du behöver inte betala något om du fått en informationslapp, men läs noga på lappen, informationen är viktig för dig.

Parkeringsanmärkning

Parkerar du fel i Enköpings kommun kan du få en parkeringsanmärkning.

Betala en parkeringsanmärkning

Den som är registrerad ägare av bilen ansvarar för att parkeringsanmärkningen betalas. Har du några frågor om betalningen kontaktar du Transportstyrelsen. Avgiften betalas till Transportstyrelsen.

Bestrida en parkeringsanmärkning

Om du anser att parkeringsanmärkningen är felaktigt utfärdad kan du, som fordonets registrerade ägare, ansöka om rättelse eller bestrida parkeringsanmärkningen hos Polismyndigheten.

Ange varför du anser att parkeringsanmärkningen är felaktig, samt OCR-nummer och registreringsnummer.

För att ärendet ska behandlas måste det ha kommit in inom sex månader efter det att avgiften betalats eller Kronofogden vidtagit åtgärder för indrivning.

Avgiften ska betalas även om du begär rättelse eller bestrider anmärkningen.

Kontrollavgift

Parkerar du fel på Enköpings kommuns tomtmark kan du få en kontrollavgift.

Betala kontrollavgiften

Fordonets ägare och föraren ansvarar solidariskt för att kontrollavgiften betalas. Betalning sker till Qvickly/Billmate AB.

Bestrida en kontrollavgift

Du bestrider en kontrollavgift på kontrollavgifts webbsida. Då skapas ett ärende och du får återkoppling ifall det behövs fler uppgifter från dig samt när beslut är taget.

Anser du att kontrollavgiften är felaktig så ska du inte betala den innan beslut har tagits i ditt ärende.

Fordonsflytt

Fordon som står trafikfarligt eller hindrande kan bli bortflyttade. Du kan även få hjälp att flytta fordon som står felaktigt parkerade på din mark.

Fordon som står trafikfarligt eller hindrande kan komma att flyttas bort. Långtidsuppställda fordon och cyklar kan också flyttas. Även fordon vars ägare har obetalda parkeringsanmärkningar på mer än 5 000 kronor kan komma att flyttas.

Fordonen flyttas till en bevakad uppställningsplats. Har du fordonsrelaterade skulder ska dessa betalas, först därefter kan utlämning ske.

Hämta bilen

För att hämta ut ditt fordon behöver du boka in hämtningen med oss på kommunen. 

Avgifter och kostnader

Avgifterna ska betalas innan fordon lämnas ut. Har du frågor om betalningsmetoder kan du ställa dem när du bokar hämtningen.

För fordon som inte hämtas ut skickas faktura till den som var fordonsägare vid tillfället för flyttningen.

Avgifterna motsvarar kostnaderna för att flytta fordonet. Ersättningen tas ut för var och en av de åtgärder som vidtagits i samband med flyttningen. Priserna justeras varje år. 

Hur får jag bort ett fordon som parkerat på min mark?

Enköpings kommun kan hjälpa dig som markägare att flytta ett fordon, även om det inte är särskilt skyltat på platsen. Det kan tillexempel vara från en innergård till en fastighet där det står fordon utan lov. Detta gäller för alla typer av registrerade fordon.

Observera att kommunen inte är skyldig att hjälpa dig. Vi kommer att utvärdera varje fall och är behjälpliga där vi kan.

Kontakta i första hand den registrerade ägaren till bilen. Ägaruppgifter får du från vägtrafikregistret hos Transportstyrelsen. 

Lyckas du inte kontakta ägaren kan fordonet flyttas först en månad efter det att du påbörjat försök om att kontakta ägaren. Observera att du själv inte får flytta på någon annans fordon. Det är endast fordonägaren, polisen eller Enköpings kommun efter en hemställan som får får flytta på ett fordon.

Om du lyckas nå ägaren har denne sju dygn på sig att själv flytta sitt fordon. Står fordonet fortfarande kvar kan Enköpings kommun hjälpa till att flytta fordonet. Använd blanketten nedan.

Parkeringsövervakning

Parkeringsövervakningen i Enköpings kommun är utlagd på entreprenad. Parkeringsvakterna övervakar både kommunens gatumark och tomtmark.

I dagsläget är det företaget Cubsec som övervakar.