Bistånd till boende

Du kan ansöka om bistånd till boende. Det betyder att du kan få hyra en lägenhet via socialförvaltningen. För att vi ska kunna bevilja det måste vi enligt lag göra en utredning och följa vissa regler för bistånd.

Du måste vara helt bostadslös

Vi beviljar bistånd till boende i särskilda fall och för att vi ska kunna göra det måste du vara helt bostadslös. Du måste ha gjort allt du kan för att själv hitta en bostad, till exempel som inneboende eller ett andrahandskontrakt. Du måste också ha ställt dig i bostadskö. Det räcker till exempel inte att det är brist på bostäder på bostadsmarknaden eller att du har för få köpoäng hos bostadsförmedlingen.

Bostadsbrist räknas inte som anledning

Brist på bostäder är inte en tillräcklig anledning för att få bostad via socialförvaltningen.

Vad du själv har för ansvar

När du ansöker om bistånd till boende måste du kunna redovisa vad du har gjort på egen hand för att hitta en bostad.

Vi förväntar oss att du:

  • har anmält dig till bostadskö hos privata och kommunala hyresvärdar. Det gäller både i Enköpings kommun och andra kommuner i Sverige.
  • aktivt söker efter en bostad under en längre tid genom att ringa eller mejla. Du måste aktivt söka hos alla hyresvärdar i Enköpings kommun och andra kommuner i landet. Du måste också ha sökt bostad i form av första- eller andrahandskontrakt via internet, till exempel på webbplatsen Blocket eller andra annonssidor.
  • har undersökt möjligheterna till en privat borgensman som kan garantera att hyran betalas såsom för egen skuld. Borgensmannen kan till exempel vara någon i din familj eller släkt, en vän eller arbetsgivare.
  • du har en överblick över din ekonomiska situation och har börjat betala av eventuella skulder. Du ska prioritera hyresskulder om du har det. Det är också viktigt att du kontaktar Kronofogden och eoch Upplysningscentralen för att få utdrag som visar din aktuella skuldsituation.

Du får inte ha en hyresskuld

Du kan inte få en lägenhet hos EHB om du har en hyresskuld till dem, trots att du uppfyller allt annat som vi förväntar oss.

Vid några livssituationer har du ett eget ansvar för att planera och förbereda din bostadssituation. Det gäller till exempel om du väntar barn, vid inflyttning till kommunen och vid separation eller skilsmässa.

Du måste uppfylla vissa krav

Vi lyder under socialtjänstlagen och måste därför enligt lag utreda om du har rätt till bistånd eller inte. När vi gör utredningen får du en personlig socialsekreterare som går igenom din ansökan om bistånd. När vi gör utredningen kan vi behöva ta hjälp av andra socialsekreterare som till exempel utreder din ekonomi eller dina barn- och familjeförhållanden.

Socialsekreteraren kan till exempel fråga dig om:

  • vad har du gjort själv för att lösa dina problem med boende
  • hur ser din ekonomi ut, om du har några skulder och vad har du gjort för att bli av med dem
  • var du har bott tidigare och hur det har fungerat
  • vad som behövs för att ditt boende ska fungera så bra som möjligt i framtiden
  • om det finns hinder eller svårigheter som påverkar din situation.

En utredning ska ske skyndsamt

Socialtjänstlagen säger att en utredning ska ske skyndsamt. Men det är viktigt att tänka på att utredningen kan ta en till flera månader. Så fort vi har fattat ett beslut meddelar vi dig skriftligen. Du kan överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Du måste fortsätta söka bostad

När du hyr en bostad av socialförvaltningen måste du fortsätta att söka efter en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. För att få bo kvar i socialförvaltningens bostad ska du följa den genomförandeplan som du har skrivit tillsammans med din socialsekreterare. I vissa fall kan du få ta över kontraktet på lägenheten som du hyr av socialförvaltningen.

Vi omprövar beslutet regelbundet

Behovet av bistånd till bostad kan förändras över tid. Därför omprövar vi beviljade beslut regelbundet.