Farthinder

En bra trafikmiljö skapar vi tillsammans. Här kan du ansöka om att få ställa ut blomlådor på gatan och läsa om åtgärder för att få ner hastigheten.

Hitta på sidan

I ett bostadsområde är det extra viktigt med en säker trafikmiljö. För att veta vem du ska vända dig till med önskemål behöver du veta vem som är ansvarig för att sköta vägen. I tätbebyggda områden är det oftast kommunen som har det ansvaret.

Sänkt hastighet

Sänkt hastighet är en av de absolut viktigaste faktorerna för att öka trafiksäkerheten. Vägar inom tättbebyggt område ansvarar kommunen oftast för. Kontakta Kontaktcenter om du har synpunkter på hastigheten inom ett område.

För enskilda vägar eller vägar utanför tätorterna är det Trafikverket du ska kontakta om du vill göra en ansökan.

Vägmärken

Vem som beslutar om vägskyltar i ett område beror på vem som är väghållare. Du kan ansöka om vägvisning eller varningsmärken hos Trafikverket. 

Väghållare

I tätbebyggda områden är det i de flesta fall kommunen som är väghållare. Det betyder att kommunen ska sköta vägarna inom området.

Trafikverket ansvarar för det statliga vägnätet, medan enskilda personer eller vägsamfälligheter ansvarar för enskilda vägar. 

Genom att hålla buskar och häckar låga nära korsningar förbättrar du sikten och gör trafiksäkerheten bättre. Kommunen arbetar med att skapa trafiksäkra miljöer på gator och allmänna platser. Det gör vi tillsammans med Trafikverket, polisen och olika intresseorganisationer.​

Det som är viktigt är att häcken inte skymmer sikten för de som går, cyklar eller kör bil. Häcken bör därför inte vara högre än 80 centimeter nära en korsning.

​Den som vill gå på en trottoar utanför ett hus ska kunna göra det utan att störas av träd och buskar som vuxit ut från tomten innanför. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att växtligheten inte växer för långt ut över trottoaren.