Störningar och vägarbeten

På den här sidan kan du ta del av aktuella störningar och pågående vägarbeten.

Störningar och händelser

Under vecka 37–39 rensar vi kanterna, tar bort träd som ramlat ner i ån och klipper in trädkronor som hänger ut över kanten. 

Vi kommer att arbeta från båt och flotte. Är du ute och åker båt och ser att du är påväg att köra förbi de som arbetar ber vi dig att vara uppmärksam och sakta ner, så att det blir så mycket svall. 

Vissa stigar som går längsmed ån vid Gröngarn kommer vara avstängda under veckorna. Skyltar finns på plats för att visa vilka stigar som är avstängda. 

Efter tekniska problem går det nu att se morgonturer för skolskjuts och elevresor på vårdnadshavarportalen. 

Eftermiddagsturer från skolan stämmer även delvis. Avgångstiden från skolorna är rätt, däremot kan ankomsttiden till hemmet fortfarande vara felaktig.

Så snart problemet är helt löst kommer information att publiceras här och i vårdnadshavarportalen.

Vi har fått information om bedragare som utger sig vara från kommunen och vill komma in i privata fastigheter för att utföra spolningar på det kommunala nätet.

Om någon ringer och vill göra kontroller av något slag som du inte beställt, be om namn och telefonnummer och kolla gärna med vårt kontaktcenter om den personen jobbar på kommunen. När personen kommer ska den kunna legitimera sig.

Pågående väg­arbeten

ENA Energi arbetar med fjärrvärmeledningen på Torggatan, mellan Västra Ringgatan och Fjärdhundragatan. 

Arbetet kommer påverka vägen och bitvis kommer det vara svårare att ta sig fram på vägen.

Arbetet startar vecka 36 och är planerat att vara färdigt cirka vecka 42. 

Det blir begränsad framkomlighet på Mästergatan från den 21 augusti till 18 september .

Körfältet i nordvästlig färdriktning är avstängt på sträckan utanför Kunskapsskolan. Trafiken dirigeras om för att få ett bra trafikflöde.

Vi gör ett vatten- och avloppsarbete som innebär att vi behöver göra ingrepp i körbanan.

Asfaltering kommer göras vecka 31 till 37 på delar av Mästergatan, Ullundavägen, Bergsgatan, Stockholmsvägen, Salavägen, Västerleden, Hettemarksrondellen och JP Johanssons gata.

Ett körfält kommer hållas öppet på gatorna och flaggvakter styr trafiken.

Arbetet startar med att byta brunnslock, sedan fräsning, asfaltering och slutligen målning.

Arbetet görs för att vi behöver underhålla våra gator och få bland annat potthål lagade ordentligt.

I korsningen vid Bredsandsvägen och Storskogsvägen pågår ett arbete med att bygga en rondell. Arbetet är planerat att vara klart oktober 2023. 

Arbetet sker etappvis och avstängningarna anpassas efter varje etapp. Avstängningarna påverkar trafiken något, men det kommer gå bra att ta sig fram. 

Arbeten pågår på Gustav Adolfs plan sedan en tid tillbaka och parkeringarna är avstängda.

Det kommer bli nya busshållplatser. 

Arbetet beräknas vara klart i slutet av september.

Den 10 maj startar arbeten vid Ullundavägens gång- och cykelväg. 

Arbetet kommer att ske under en längre tid, och i etapper. Trafiken påverkas inte av arbetet men gång- och cykelvägen blir påverkad. 

Vattenfall arbetar med att bygga mer belysning längs med gång- och cykelvägen. I den första etappen borrar de och trycker ner slangar under infartsvägarna. 

Arbeten pågår på Kungsgatan 42. Under arbetstiden kommer vägen att vara avsmalnad. Arbetet beräknas vara klart i oktober.

Arbeten sker på Hantverkaregatan.

Enköpings kommuns VA-avdelning och SH-Bygg utför ledningsarbeten.

Hantverkaregatan beräknas vara klar i oktober.

Från 18 juli 2022 till och med 31 december 2023 pågår saneringsarbeten på Östra Järnvägsgatan 2 i Enköping. Arbetsområdet gäller hela gatubredden även Salavägen blir påverkad genom att norrgående körfältet blir avsmalnat.

Vi arbetar i etapper med en ny vattenledning i Romberga, på Fagerskogsgatan. Ny vattenledning kommer att schaktas i gatan, men ett körfält kommer att kunna hållas öppet. Arbetena kommer att pågå till vintern 2023/2024.