Störningar och vägarbeten

På den här sidan kan du ta del av aktuella störningar och pågående vägarbeten.

Störningar och händelser

Enavallens och minigolfbanans parkeringar kommer vara avstängda 15–23 april. 

Tivolit som pågår under vårmarknaden kommer att ligga på parkeringarna. Tidigare år har tivolit bara tagit upp minigolfbanans parkering men i år gäller det även Enavallens parkering. 

Under några datum i april kommer vissa parkeringar i centrala Enköping vara avstängda för sandsopning. 

Den 11 april kommer parkeringen vid Eriksgatan och Lillebergsgatan och parkeringen vid minigolfbanan att vara avstängda.

Den 15 april kommer parkeringen mellan Västra Ringgatan 15 och The Queens Arms och parkeringarna längs med Eriksgatan, Hamngatan och Kryddgårdsgatan nere vid hamnen att vara avstängda.

8 april. Uppdaterat 14:50. Det är ojämnt vattentryck i Grillby och Skolsta. Vi arbetar med att åtgärda problemet.

Det ojämna vattentrycket kommer att pågå hela veckan då ett underhållsarbete pågår.

Vi stänger av Sandbrogatan vid infarten från Torggatan,
i början av vecka 13 till slutet av maj.

Infarten till Sandbrogatan via Torggatan blir avstängd då arbetet pågår. Det blir något smalare körfält på Torggatan.

Sandbrogatan nås från rondellen vid Östra Ringgatan/Tullgatan. 

Avstängningen beror på att vi ska bygga om Sandbrogatan och delar av Torggatan så de anpassas mot det nya bostadsområdet och den nya gymnasieskolan. 

I slutet av vecka 7 stänger vi av Magasinsgatan och korsningen mot Kaptensgatan. Följ skyltningen på plats.

Uppdatering 16 februari: avstängningen beräknas starta i mitten av vecka 8.

  • Infart och utfart till och från Återbruket sker via Kaptensgatan.
  • Transport till och från bilskroten sker via Ågatan.
  • Infart och utfart till hundrastgården sker via Ågatan och du kan parkera längs med Ågatan. 
  • Transport till och från värmekraftverket och avloppsreningsverket sker via infart till värmekraftverket.

Avstängningen beror på arbeten med dagvatten- och avloppsledningar. Arbetet beräknas vara klart hösten 2024.

Karta över avstängningarna på Magasingatan.

Karta över avstängningarna på Magasingatan. Klicka på bilden för att se den i större format.

Vi behöver komma åt och städa gator. Vi tar bort löv, snö, sand och gör rent gatubrunnar. Därför inför vi parkeringsförbud en dag i veckan på vissa gator från 1 november till 30 april.

Under vintern 2023-2024 arbetar vi med att återställa Fagerskogsgatan mellan nummer 19–39. 

Trafiken på gatan blir fortsatt lite påverkad och när det behövs kommer flaggvakter styra trafiken. 

Under vintern 2023/2024 pågår saneringsarbeten på Östra Järnvägsgatan 2 i Enköping.

Arbetsområdet gäller hela gatubredden och även Salavägen blir påverkad genom att norrgående körfältet blir avsmalnat.

Saneringen görs för att det legat en kemtvätt på tomten.