Vägbidrag

Den som sköter en enskild väg kan ansöka om vägbidrag hos kommunen eller hos Trafikverket. Du kan inte få både statligt och kommunalt bidrag samtidigt.

Ny e-tjänst från och med 2024

Från och med våren 2024 kommer du inte längre göra din ansökan via en blankett. Vi arbetar med att ta fram en e-tjänst som du kommer att använda istället. 

Ansökningar som kommer in genom blanketten kommer inte längre att hanteras och betalas ut.

Eftersom att ansökningsperioden för året är slut tar vi bort blanketten redan nu. När e-tjänsten är färdig kommer du kunna använda den för att ansöka om vägbidrag för år 2024.

E-tjänsten planeras vara färdig till våren 2024. 

Vägbidrag från kommunen

I Enköping kan du få bidrag för att sköta en enskild väg. ​Du kan inte få bidrag i efterhand för tidigare år. Den ansökan du skickar in gäller för det år som du skickar in ansökan. Glöm inte att meddela oss om du flyttar eller om samfälligheten byter kontaktperson.

​Du kan ansöka som privatperson eller som samfällighet. En samfällighet är en juridisk sammanslutning som tillsammans ansvarar för och sköter vägen. Du kan inte få statligt och kommunalt vägbidrag samtidigt.

Krav för att få vägbidrag

För att få vägbidrag ska vägen vara öppen för trafik och till för de som bor där året runt. Vägen ska också vara minst 200 meter lång. Det är viktigt att du fyller i ansökan rätt med ett organisationsnummer eller personnummer. För att kunna få bidraget måste ansökan vara underskriven av en behörig person.

Ansökningstid

Vi behöver ha din ansökan senast den 30 september. Då kan vi betala ut bidraget i december. Om vi får in ansökan senare än 30 september betalas inte bidraget ut.

Storlek på bidraget

Det kommunala vägbidraget är 3,20 kronor per meter för den del av vägen som överstiger 200 meter.

Vägbidrag från Trafikverket

Du kan ansöka om vägbidrag hos Trafikverket. Du som fått statligt bidrag kan inte få kommunalt bidrag samtidigt.