Social­nämnden

Socialnämnden ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg samt kommunens alkoholtillstånd och tillsyn enligt tobakslagen.

Nämnden styrs av en ordförande och
en första och andra vice ordförande samt ytterligare sju ledamöter och sju ersättare. Nämnden har ett arbetsutskott.

Socialnämnden har en egen förvaltning som heter socialförvaltningen.

Vanliga frågor

Vad ansvarar socialnämnden för?

Vad är aktuellt just nu?

​Vi är en del i det nystartade Jobbcentrum som skapar en väg in till aktiviteter och insatser för invånare som står utanför arbetsmarknaden. Jobbcentrum samordnar insatserna som kommunen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan gör.

Vi samarbetar med utbildningsförvaltningen i projektet SkolFam. SkolFam är ett nationellt samarbete som syftar till att ge familjehemsplacerade barn bästa möjliga förutsättningar att klara sin grundskoleutbildning. Forskning visar att familjehemsplacerade barn som går ut skolan med godkända betyg i årskurs 9 halverar risken för utanförskap i vuxen ålder.

Tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi för att vid årsskiftet starta ett mobilt team som ska arbeta med människor med psykisk ohälsa och beroendeproblematik.

Vad arbetar vi med på längre sikt?

​Vi arbetar med vår handlingsplan för att förebygga våld i nära relationer, som socialnämnden har beslutat om. Handlingsplanen gäller 2018–2020 och har ett särskilt fokus på kvinnor och barn. Våldet ska förebyggas och upprepning ska förhindras.

Tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen ska vi starta ett samsjuklighetsboende i Örsundsbro hösten 2019. Samsjuklighetsboendet är för människor med dubbeldiagnoser som beroende eller missbruk i kombination med psykisk ohälsa. Boendeformen och behandlingen är frivillig. Målet är att anpassa boendet och behandlingen utifrån varje enskild persons behov.

Fördjupning