Social­nämnden

Socialnämnden ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg samt kommunens alkoholtillstånd och tillsyn enligt tobakslagen.

Nämnden styrs av en ordförande och en första och andra vice ordförande samt ytterligare sju ledamöter och sju ersättare. Nämnden har ett arbetsutskott.

Socialnämnden har en egen förvaltning som heter socialförvaltningen.

Vanliga frågor

Under 2021 sammanträder socialnämnden:

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 22 mars
 • 19 april
 • 18 maj
 • 22 juni
 • 23 augusti
 • 21 september
 • 25 oktober
 • 22 november
 • 14 december

Socialnämnden ansvarar för socialtjänsten i Enköpings kommun. Nämnden ansvarar för att invånarna får det stöd och den hjälp som de har rätt till enligt socialtjänstlagen, när de behöver det.

Vi är en del i det nystartade Jobbcentrum som skapar en väg in till aktiviteter och insatser för invånare som står utanför arbetsmarknaden. Jobbcentrum samordnar insatserna som kommunen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan gör.

Vi samarbetar med utbildningsförvaltningen i projektet SkolFam. SkolFam är ett nationellt samarbete som ska ge familjehemsplacerade barn bästa möjliga förutsättningar att klara sin grundskoleutbildning. Forskning visar att familjehemsplacerade barn som går ut skolan med godkända betyg i årskurs 9 halverar risken för utanförskap i vuxen ålder.

Att upptäcka personer som utsätts för våld i nära relation är ett priorieterat utvecklingsområde. Vi har intensifierat vårt arbete kring det i alla våra verksamheter. Med hjälp av ny bedömningsmetod och andra insatser hoppas vi kunna hjälpa fler invånare att få hjälp så tidigt som möjligt.

Vi arbetar med vår handlingsplan för att förebygga våld i nära relationer. Våldet ska förebyggas och upprepning ska förhindras.

Våra kostnader för försörjningsstöd ska minska. Tillsammans med andra aktörer måste vi hitta lösningar där människor går från bidrag till egen försörjning.

Tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen ska vi starta ett samsjuklighetsboende i Örsundsbro. Samsjuklighetsboendet är för människor med dubbeldiagnoser som beroende eller missbruk i kombination med psykisk ohälsa. Boendeformen och behandlingen är frivillig. Målet är att anpassa boendet och behandlingen utifrån varje enskild persons behov.

SN är en förkortning av socialnämnden.

Fördjupning

Relaterade sidor till socialnämnden

Relaterade dokument till socialnämnden

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?