Entre­prenörs­rapport

Arbetet att anlägga avloppet ska dokumenteras med fotografier och en entreprenörsrapport. När arbetet med avloppsanläggningen är färdigt, ska du skicka in din rapport till miljö- och byggnads­förvaltningen.

Rapporten ska skickas in senast tre veckor efter att arbetet är färdigt.